KUL a PGZ SA

Biz njus - Polska Grupa Zbrojeniowa28 kwietnia w siedzibie Huty Stalowa Wola podpisana została umowa o współpracy pomiędzy Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II i Polską Grupą Zbrojeniową SA, której celem jest współpraca na rzecz rozwoju technologicznego i wdrożenia w Siłach Zbrojnych RP nowoczesnego wyposażenia. Obie strony będą prowadziły wspólne prace rozwojowe z zakresu zwiększenia bezpieczeństwa i obrony terytorialnej, ubiegały się o granty badawcze, w tym wspierające innowacyjność przedsiębiorstw, upowszechniały wyniki prac w środowisku naukowym i społeczno-gospodarczym, a także prowadziły specjalistyczne warsztaty i szkolenia. Ponadto studenci KUL będą mogli odbywać staże i praktyki zawodowe w spółkach zależnych PGZ, a uniwersytet będzie mógł tworzyć nowe kierunki i specjalności studiów w odpowiedzi na potrzeby Wojsk Obrony Terytorialnej. Ze strony KUL współpracę z PGZ podejmie Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli, który ma zarówno odpowiedni potencjał naukowy i doświadczenie w zakresie komercjalizacji wiedzy, jak i infrastrukturę badawczą.

 

Foto PGZ

Udostępnij

 • Facebook
 • NK
 • Google Plus
 • Twitter
 • Pinterest
 • StumbleUpon
 • Wykop
 • Live
 • Add to favorites
 • Print
 • Email