WAŻNE
Kronos Quartet (Maj 16, 2017 1:51 pm)
Open Stage 2017 (Maj 12, 2017 9:13 am)
Lubelska Karta Turysty (Maj 11, 2017 9:35 am)
Brodziak, Newton i Kazimierz (Maj 8, 2017 9:42 am)
KUL a PGZ SA (Maj 8, 2017 9:39 am)
Odyseja Kazimierza Wielkiego (Maj 5, 2017 2:46 pm)
Lubelski Wzór 2017 (Maj 4, 2017 11:07 am)
Pocztówka z Saragossy (Lipiec 21, 2017 12:01 am)
Nagroda dla wydawnictwa z Lublina (Lipiec 20, 2017 11:46 pm)
Dzierzkowice – moje miejsce (Lipiec 20, 2017 11:36 pm)
„Umarłe miasto” wkrótce w Lublinie (Lipiec 20, 2017 10:31 pm)

Sticky PostKUL a PGZ SA

8 maja 2017
Komentarze wyłączone
175 Wyświetleń

Biz njus - Polska Grupa Zbrojeniowa28 kwietnia w siedzibie Huty Stalowa Wola podpisana została umowa o współpracy pomiędzy Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II i Polską Grupą Zbrojeniową SA, której celem jest współpraca na rzecz rozwoju technologicznego i wdrożenia w Siłach Zbrojnych RP nowoczesnego wyposażenia. Obie strony będą prowadziły wspólne prace rozwojowe z zakresu zwiększenia bezpieczeństwa i obrony terytorialnej, ubiegały się o granty badawcze, w tym wspierające innowacyjność przedsiębiorstw, upowszechniały wyniki prac w środowisku naukowym i społeczno-gospodarczym, a także prowadziły specjalistyczne warsztaty i szkolenia. Ponadto studenci KUL będą mogli odbywać staże i praktyki zawodowe w spółkach zależnych PGZ, a uniwersytet będzie mógł tworzyć nowe kierunki i specjalności studiów w odpowiedzi na potrzeby Wojsk Obrony Terytorialnej. Ze strony KUL współpracę z PGZ podejmie Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli, który ma zarówno odpowiedni potencjał naukowy i doświadczenie w zakresie komercjalizacji wiedzy, jak i infrastrukturę badawczą.

 

Foto PGZ

Komenatrze zostały zablokowane