WAŻNE
Co ze smogiem w Lublinie? (Styczeń 18, 2018 1:26 pm)
Podsumowanie roku w Muzeum Lubelskim (Styczeń 17, 2018 9:26 am)
Nagroda dla stowarzyszenia ze Świdnika (Styczeń 16, 2018 3:48 pm)
Premiera filmu o Leśmianie (Styczeń 15, 2018 10:15 am)

Sticky PostKUL a PGZ SA

8 maja 2017
Komentarze wyłączone
355 Wyświetleń

Biz njus - Polska Grupa Zbrojeniowa28 kwietnia w siedzibie Huty Stalowa Wola podpisana została umowa o współpracy pomiędzy Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II i Polską Grupą Zbrojeniową SA, której celem jest współpraca na rzecz rozwoju technologicznego i wdrożenia w Siłach Zbrojnych RP nowoczesnego wyposażenia. Obie strony będą prowadziły wspólne prace rozwojowe z zakresu zwiększenia bezpieczeństwa i obrony terytorialnej, ubiegały się o granty badawcze, w tym wspierające innowacyjność przedsiębiorstw, upowszechniały wyniki prac w środowisku naukowym i społeczno-gospodarczym, a także prowadziły specjalistyczne warsztaty i szkolenia. Ponadto studenci KUL będą mogli odbywać staże i praktyki zawodowe w spółkach zależnych PGZ, a uniwersytet będzie mógł tworzyć nowe kierunki i specjalności studiów w odpowiedzi na potrzeby Wojsk Obrony Terytorialnej. Ze strony KUL współpracę z PGZ podejmie Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli, który ma zarówno odpowiedni potencjał naukowy i doświadczenie w zakresie komercjalizacji wiedzy, jak i infrastrukturę badawczą.

 

Foto PGZ

Komenatrze zostały zablokowane