WAŻNE
Spacer śladami Julii Hartwig (Sierpień 13, 2018 2:24 pm)
Klaster Wyżyna Motoryzacyjna i Maszynowa  (Sierpień 13, 2018 12:48 pm)
Off-road po lubelsku (Sierpień 13, 2018 12:45 pm)

Unikatowy dar

3 lutego 2016
Komentarze wyłączone
188 Wyświetleń

Okruchy kultury - dar dla KULZbiór starodruków Biblioteki Uniwersyteckiej KUL powiększył się o pięć tomów dzieł Macieja Kazimierza Sarbiewskiego – jednego z najwybitniejszych i najbardziej znanych za granicą Rzeczypospolitej polskiego poety w okresie baroku. Ofiarodawcami kolekcji są bracia Andrzej, Janusz i Marek Zalewscy. O randze Sarbiewskiego w Europie świadczy między innymi luksusowa edycja jego poezji łacińskich wydana w Antwerpii przez oficynę Plantiniana Balthasaris Moretti, założoną przez Krzysztofa Plantina i będącą jednym z najważniejszych domów wydawniczych w ówczesnej Europie. Wśród przekazanych przez braci Zalewskich darów znajdują się dwa wydania tej właśnie oficyny z 1632 i 1634 roku i są one arcydziełami sztuki typograficznej XVII wieku. Jeden z tomów zawiera grafikę wzorowaną na rysunku specjalnie wykonanym dla tej edycji autorstwa najwybitniejszego artysty baroku – Piotra Pawła Rubensa. (kul)

Komenatrze zostały zablokowane