fbpx

Kodeks reklamowy Lublina

11 października 2016
Komentarze wyłączone
1 069 Wyświetleń

reklamaZnamy wstępne założenia do projektu uchwały w sprawie reklam w Śródmieściu Lublina – tzw. Kodeksu reklamowego.  Dokument trafi teraz do konsultacji oraz uzgodnień z instytucjami, a następnie skierowany do Rady Miasta. Po jego przyjęciu przedsiębiorcy będą mieli 12 miesięcy na wprowadzenie zmian.

Zasady odnośnie lokalizacji reklam i szyldów w pierwszej kolejności zostaną wdrożone w ścisłym Śródmieściu w tym na terenie Starego Miasta. Zgodnie z ich założeniami na tym obszarze reklam i urządzeń reklamowych zajmą znacznie bardziej estetyczne szyldy, ujednolicone pod względem rozmiaru i kolorystyki. Każdy podmiot na swojej elewacji będzie mógł umieścić maksymalnie dwa takie obiekty, wyłącznie na wysokości parteru budynku.

– Zależy nam na poprawie estetyki przestrzeni publicznych, szczególnie na terenie zabytkowego Starego Miasta i Śródmieścia. Obecny stan jest skutkiem braku właściwych mechanizmów umożliwiających skuteczne zarządzania tymi przestrzeniami. Ustawa krajobrazowa z 2015 r. otwiera przed nami nowe możliwości i wyposaża w konkretne narzędzia – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

– Szyld również może być wartością, pod warunkiem, że jest wkomponowany w całość- dodał Hubert Mącik, miejski konserwator zabytków.

Projekt lubelskiego kodeksu reklamowego trafi teraz do konsultacji w ramach cyklu spotkań:

  • 26 października – poświęcone obszarowi Deptaka i ulic do niego przyległych, Placu Wolności oraz Starego Miasta
  • 3 listopada – poświęcone ulicy Narutowicza wraz z ulicami przyległymi
  • 9 listopada – poświęcone obszarowi Podzamcza i Kalinowszczyzny
  • 17 listopada – odnoszące się do ul. Zamojskiej w ramach już zaplanowanego spotkania z przedsiębiorcami z tej ulicy
  • 24 listopada – spotkanie podsumowujące

Uwagi dotyczące założeń i projektu uchwały można zgłaszać także na adres reklamy@lublin.eu.

Obszar Śródmieścia będzie pierwszym, gdzie obowiązywałby kodeks reklamowy. Zasady dla pozostałych obszarów będą wypracowywane sukcesywnie, w kolejnych latach, także na podstawie doświadczeń z już wdrożonych przepisów na obszarze śródmiejskim.

Zgodnie z Uchwałą krajobrazową regulacje przyjmowane przez miasta mogą określać ilość i dopuszczalne rozmiary nośników reklamowych, rodzaje materiałów i standardy jakościowe nośników. Są one sporządzane dla całego terenu gminy, ale mogą być zróżnicowane na poszczególnych jej częściach. Maksymalna wysokość opłat przewidziana przez ustawę: część stała, od ilości nośników – 2,50 zł dziennie od sztuki, część zmienna – od powierzchni nośnika: 0,20 zł od m2 powierzchni). Opłata karna, w przypadku, gdy reklama nie odpowiada zasadom określonym w uchwale – 40-krotność opłaty określonej w uchwale. Szyldy są zwolnione z opłat.

Komenatrze zostały zablokowane