fbpx

Międzyszkolny Przegląd Kolęd i Pastorałek

9 grudnia 2016
Komentarze wyłączone
816 Wyświetleń

W dniach 8-9 grudnia odbył się MIĘDZYPRZEDSZKOLNY PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK, organizowany przez Przedszkole nr 85 w Lublinie. Wydarzenie miało na celu promowanie i popularyzację wśród dzieci znajomości kolęd i  pastorałek, rozwijanie umiejętności rytmiczno-wokalnych, nabywanie śmiałości artystycznej na scenie i wspieranie rozwoju społecznego i kulturalnego. W IV Międzyprzedszkolnym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek wzięło udział 245 dzieci z 36 placówek przedszkolnych w tym Przedszkole im. Adama Żeromskiego w Nałęczowie, pod kierunkiem 76 nauczycieli. Dla celów przedsięwzięcia zaprojektowano i wykonano stosowną dekorację sceny i całej sali. Pierwszego dnia zaprezentowało się 18 placówek, drugiego 19 przedszkoli oraz Przedszkole Nr 85 jako gospodarz przeglądu występowało cztery razy każdego dnia. Na zakończenie rozdano uczestnikom i nauczycielom dyplomy.Przegląd objęty był Honorowym Patronatem przez Prezydenta Miasta Lublin, Pana Krzysztofa Żuka oraz przez Lubelskiego Kuratora Oświaty, Panią Teresę Misiuk. Wszystkie występujące na scenie dzieci były pięknie przebrane, stosownie do śpiewanej kolędy lub pastorałki. Wykonana przez dzieci choreografia wywoływała wśród publiczności gromkie brawa.

Komenatrze zostały zablokowane