WAŻNE
Jacnia – klimat na narty (Luty 21, 2020 2:46 pm)
Bohaterski kosynier z Branewa (Luty 21, 2020 1:56 pm)
Skatepark Lublin na Rusałce (Luty 21, 2020 12:18 pm)

600 lat Unii Horodelskiej

30 września 2013
Komentarze wyłączone
395 Wyświetleń

horodło poczet

Polsko – Litewska Unia Horodelska została podpisana 600 lat temu i miała znaczenie dla rozwoju nie tylko ekonomicznego ziem polskich, litewskich i ościennych. 600 lat później o tym fakcie przypomniały międzynarodowa konferencja naukowa zorganizowana w zamojskim ratuszu oraz dwie wystawy ale także uroczystości w Horodle. Dziś Horodło liczy trzy razy mniej ludności niż przed wiekami a  granica między Polską a Ukrainą przebiega niecałe sto metrów od Urzędu Gminy na linii średniowiecznego grodziska, gdzie niegdyś stał drewniany bądź murowany zamek otoczony fosą. Zmieniły się realia, pozostała przepojona Genius Loci atmosfera i krajobrazy tej najbardziej na wschód wysuniętej polskiej gminy.

Komenatrze zostały zablokowane