fbpx

Nagroda dla profesora Grzegorza Jawora

4 stycznia 2015
Komentarze wyłączone
791 Wyświetleń

pod Ateną-symbolem Akademii Rumuńskiej po uroczystosc i rozdania nagródProfesor Grzegorz Jawor został uhonorowany nagrodą Dimitru Onciula (1856-1923), wybitnego mediewisty i badacza etnogenezy narodu rumuńskiego za książkę Aşezările de drept valah şi locuitorii lor din Rutenia Roşie în Evul Mediu târziu (Osady prawa wołoskiego i ich mieszkańcy a Rusi Czerwonej w późnym średniowieczu), opublikowaną w Jassach w 2012 r. Warto podkreślić że cudzoziemcy sporadycznie są nagradzani przez Akademię Rumuńską, a prof. Jawor był jedynym obcokrajowcem, który w 2014 roku dostąpił tego zaszczytu.

Akademia Rumuńska jest centralną instytucją naukową tego państwa, powstałą w 1866 r. i nieprzerwanie działającą do dzisiaj. Obecnie składa  się z 14 sekcji, zaś każda z nich posiada rozrzucone po całym kraju oddziały. Największą jest Sekcja Nauk Historycznych i Archeologii, w jej skład wchodzi 15 instytutów badawczych i 11 komisji, a także liczne rady naukowe i stowarzyszenia. Corocznie każda z sekcji przyznaje kilka równorzędnych nagród, których nazwy upamiętniają wybitnych rumuńskich uczonych. Nagradzane są książki naukowe po dwóch latach od ich opublikowania. Jedynie sekcja literaturoznawcza premiuje również dzieła literackie.

19 grudnia 2014 r. odbyła się coroczna uroczystość, która zgromadziła członków Akademii Rumuńskiej, laureatów nagród z poszczególnych sekcji, ich rodziny i przyjaciół. Ze względu na nagrodę przyznaną prof. Jaworowi udział w niej wziął także Ambasador Rzeczpospolitej Polskiej w Rumunii pan Marek Szczygieł, od kilku lat aktywnie promujący rozwój współpracy polsko-rumuńskiej na wielu płaszczyznach. Uroczystości przewodniczył Prezydent Akademii Rumuńskiej profesor Ionel-Valentin Vlad, zaś nagrody Sekcji Nauk Historycznych i Archeologii wręczał profesor Alexandru Vulpe.
wręczenie nagrody

Komenatrze zostały zablokowane