fbpx

90 urodziny prof. Stefana Sawickiego

10 lutego 2017
Komentarze wyłączone
839 Wyświetleń

Porfesor SawickiW rektoracie KUL odbyło się kameralne spotkanie z okazji urodzin profesora Stefana Sawickiego, wybitnego literaturoznawcy, norwidologa, wieloletniego wykładowcy KUL. Laudację ku czci Jubilata wygłosił prof. Leszek Mądzik – wyraził w niej wdzięczność za wszystkie lata obecności profesora na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, podkreślił jego wyjątkową szlachetność i postawę ukierunkowaną ku drugiemu, by wydobyć z niego to co najbardziej wartościowe. „Kameralność dzisiejszego spotkania jest na drugim biegunie tego, kim jest osoba prof. Stefana Sawickiego i jego wartość dla uniwersytetu”. Od 1951 roku, kiedy rozpoczął pracę na KUL, jego obecność trwa do dziś i “można powiedzieć, że jest rdzeniem i korzeniem tego uniwersytetu” – podkreślił.

„Wiedzą Państwo, że chcąc nie chcąc skończyłem 90 lat dzisiaj” – rozpoczął spotkanie z uczniami i najbliższymi przyjaciółmi Jubilat. „Z 90 lat mojego życia 70 spędziłem w kręgu jednej instytucji – Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, dlatego chciałbym podziękować za taką długą gościnę” – powiedział, dziękując za życzenia. Przypomniał również początki swojej pracy na KUL: „Na kilka miesięcy przed ukończeniem studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim otrzymałem od księdza rektora Antoniego Słomkowskiego propozycję asystentury na filologii polskiej KUL. Miałem zupełnie inne plany, ta propozycja była absolutnie nieoczekiwana, jednak nie namyślałem się długo i dosłownie w kilka godzin po egzaminie magisterskim spakowałem swoje krakowskie manatki i wsiadłem do pociągu, który szedł do Lublina. I dzisiaj z tej długiej perspektywy pracy w KUL-u uważam, że to była decyzja dobra, słuszna, a z mojego punktu widzenia w pewnym sensie błogosławiona. KUL stał się wkrótce dla mnie drugim domem.” Podkreślił także, że środowisko uniwersyteckie KUL jest miejscem gdzie lepiej poznał Kościół „I to mnie upewniło, że wspólnota Kościoła jest tą, w której chcę być do końca. I za to też jestem wdzięczny” – dodał.

W swoim wystąpieniu odniósł się do wyjątkowej atmosfery uniwersytetu i klimatu wolności, który w czasach PRL-u pozwalał spokojnie pracować naukowo i dydaktycznie. Wspominał także wyjątkowych, szlachetnych i odważnych ludzi, których miał szczęście tu spotkać. W sposób szczególny wyraził wdzięczność swoim uczniom – „Wdzięczny jestem im za to, że zaufali mnie jako kierownikowi swojej drogi naukowej, a wyznam, że było to dla mnie bardzo ważne, bo ja przede wszystkim czułem się nauczycielem. Myślę, że bardziej nawet niż badaczem”.

Profesor Stefan Sawicki urodził się w 1927 roku, w Brześciu. Jest wybitnym badaczem, teoretykiem i historykiem literatury, autorem licznych, znakomitych publikacji z zakresu historii literatury, teorii literatury oraz metodologii badań literackich. W kręgu jego zainteresowań naukowych znajdziemy pełne spektrum rodzajów literackich: od poezji poprzez prozę po dramat i teatr. Szczególną miłością Profesora jest twórczość Cypriana Norwida.Studiował filologię polską na KUL (1946-1948), a następnie na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (1948-1951); doktorat uzyskał w 1960 roku (na UMK); stopień doktora habilitowanego (na UMK) w 1968 roku, tytuł naukowy profesora w 1972. Pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji, m.in. w latach 1971-1983 był prorektorem KUL; w latach 1989-1998 był prezesem Towarzystwa Naukowego KUL; w latach 1990-1993 był wiceprzewodniczącym Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej PAN; od 1993 jest członkiem PAU należy również do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. W latach 1981-1983 był członkiem Rady Społecznej przy Prymasie Polski, a w 1980-1990 – Rady Naukowej Episkopatu Polski. Jest laureatem wielu nagród i odznaczeń: Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski (2009), Nagrody Ministra Edukacji Narodowej (1996), Nagrody im. Księdza Idziego Radziszewskiego (1999), Doktoratu honoris causa UKSW (2009), medalu Pro Ecclesia et Pontifice – jednego z najwyższych odznaczeń Stolicy Apostolskiej, które może otrzymać osoba świecka w dowód uznania dla zaangażowania w pracę na rzecz Kościoła (2015).Od 1951 roku aż do przejścia na emeryturę w roku 1999 był pracownikiem KUL, wciąż w życiu naukowym i społecznym uniwersytetu bierze czynny udział. Od wielu lat jest związany z Ośrodku Badań nad Twórczością Cypriana Norwida KUL – jest przewodniczącym Rady Naukowej, redaktorem naczelnym rocznika “Studia Norwidiana” (od założenia w 1983) oraz przygotowywanego w ramach prac Ośrodka, wraz z kilkunastoosobowym zespołem edytorów z różnych ośrodków uniwersyteckich Polski, pierwszego krytycznego wydania Dzieł wszystkich Cypriana Norwida.
foto Tomasz Koryszko

Komenatrze zostały zablokowane