fbpx

95-lecie III LO im. Unii Lubelskiej

7 września 2016
Komentarze wyłączone
1 118 Wyświetleń

SONY DSC10 września III LO im. Unii Lubelskiej, uznawane za jedno z najlepszych liceum ogólnokształcących w Lublinie, będzie świętować swoje 95-lecie. Od początku istnienia szkoły dbano o wysoki poziom nauczania oraz osiąganie jak najlepszych wyników wychowawczych. Było to możliwe dzięki doskonale przygotowanej kadrze pedagogicznej. Liceum stale notowane jest w rankingach krajowych. Za rok szk. 1997/98 “Unia” zajęła XII miejsce w IV Rankingu Szkół Laureatów Olimpiad Przedmiotowych przygotowanym przez Polski Komitet ds. UNESCO. W roku szk. 2001/2002 uplasowała się na pierwszym miejscu w mieście, przygotowując 13 laureatów i 8 finalistów olimpiad przedmiotowych, turniejów oraz imprez artystycznych o zasięgu ogólnopolskim. W gronie absolwentów szkoły znajdują się pisarze: Anna Kamieńska, Julia Hartwig, Hanna Malewska, ks. Alfred Wierzbicki, Marcin Świetlicki, którzy wnieśli znaczący wkład w rozwój polskiej kultury. Wymienić należy także znanych polityków: Teresę Liszcz i Andrzeja Pruszkowskiego oraz artystów: Bożenę Adamek, piosenkarkę Beatę Kozidrak, Janusza Józefowicza, Jerzego Klesyka, Artura Popka, Magdę Sztejman-Lipowską, Krystynę Głowniak – Mistrza Mowy Polskiej 2002 r.

SONY DSCSzkoła otworzyła swe podwoje 7 października 1921 r. To pierwsze Państwowe Gimnazjum Żeńskie w Lublinie od chwili powstania borykało się z olbrzymimi trudnościami lokalowymi. Dopiero w 1933 roku, po trzykrotnych przeprowadzkach, Gimnazjum im. Unii Lubelskiej otrzymało gmach przy ul. Narutowicza 12. Niestety, już 15 listopada 1939 r. na mocy rozporządzenia władz niemieckich formalnie Szkoła przestała istnieć. W tych dramatycznych czasach nauka odbywała się na tajnych kompletach. W lubelskiej “Unii” świadectwa maturalne uzyskało wówczas 35 absolwentów. W latach 1944-1947 zajęcia szkolne prowadzono w budynku bursy przy ul. Archidiakońskiej. Od 1950 r. gimnazjum funkcjonowało wspólnie ze szkołą podstawową w pałacyku Tarłów (obecnie Wojewódzki Dom Kultury). W 1966 r. szkoła została przeniesiona do obecnego gmachu, w którym mieściła się uprzednio Szkoła Podstawowa nr 12, przy pl. Wolności 4.Tworzyła tam zespół o nazwie “Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące nr 3, im. Unii Lubelskiej”. Od 1968 roku, uczniowie szkoły podstawowej zostali rozproszeni do pobliskich podstawówek, a Unia rozpoczęła funkcjonować już jako III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie.

gen1Msza Św. w  kościele  Nawrócenia  św. Pawła w  Lublinie,  ul.  Bernardyńska 5  celebrowana będzie przez  J. E. Arcybiskupa Stanisława Budzika Metropolitę Lubelskiego w intencji społeczności III LO, a w szczególności w intencji zmarłych pracowników i uczniów.Po mszy się planowane jest uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej na fasadzie gmachu III LO upamiętniającej nauczycieli tajnego nauczania związanych z naszą szkołą. Część oficjalna zaplanowana jest w Centrum Spotkania Kultur, wezmą w niej udział zaproszeni goście reprezentujący władze państwowe i samorządowe, wyższe uczelnie, instytucje i organizacje pozarządowe, byli i obecni nauczyciele i pracownicy szkoły oraz uczniowie. LAJF magazyn lubelski, jako patronat jubileuszu,  serdecznie zaprasza o udziału w tej uroczystości  zarówno wszystkich absolwentów, jak i sympatyków ‘Unii’.

Komenatrze zostały zablokowane