fbpx

Być seniorem w Lublinie

13 września 2019
700 Wyświetleń

Lublin próbuje zmierzyć się z rosnącą ilością osób w wieku emerytalnym. To nieodwołalny proces, którego nie da się powstrzymać. Ale można spowodować, aby osoby dojrzałe wiekowo przeżyły jesień swojego życia aktywnie i w wielu obszarach codzienności. 

Za seniora uznaje się osobę, która ukończyła 60 lat. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego na koniec 2017 r. w Lublinie mieszkało 90 043 seniorów, co stanowiło 26,49% ogółu społeczeństwa. Ponad 60% stanowiły kobiety. W porównaniu z 2007 r. liczba seniorów w Lublinie zwiększyła się o 24 556 osób, czyli o ponad 27%. Wniosek jest prosty – społeczeństwo się starzeje, a to znaczy, że należy jak najszybciej objąć tę grupę mieszkańców kompleksową opieką. Lublin jest miastem godnym naśladowania, jeżeli chodzi o politykę senioralną. Realizuje wiele programów pomocowych dla osób starszych w celu zapewnienia zarówno bezpieczeństwa, jak i urozmaicenia czasu wolnego czy też poprawiających jakość życia osobom w wieku podeszłym. 

Bezpieczna dojrzałość

W mieście funkcjonuje ponad 30 ośrodków wsparcia dziennego przeznaczonych dla seniorów. W Zespole Ośrodków Wsparcia w Lublinie, który posiada najbogatszą ofertę dedykowaną osobom w podeszłym wieku, działa 18 Klubów Seniora oraz 5 Centrów Dziennego Pobytu. Ośrodki te świadczą zróżnicowane usługi, a zakres wsparcia dostosowany jest do potrzeb, oczekiwań i możliwości osób korzystających. Tylko w tym roku z usług Zespołu już skorzystało kilkaset osób.

Obecnie Zespół realizuje projekt: „Aktywni i samodzielni”, finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 11.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne. Do chwili obecnej w projekcie uczestniczyło ponad 800 lubelskich seniorów. W ramach tego projektu realizowane jest zadanie „SOS dla Seniora” polegające na wyposażeniu starszych osób w opaski umożliwiające korzystanie z pomocy w formie teleopieki. Podczas rekrutacji wpłynęło 521 wniosków, ale opaskę mogło otrzymać 400 mieszkańców Lublina w podeszłym wieku. Są to opaski na nadgarstek posiadające miernik tętna, czujnik upadku, czujnik zdjęcia i założenia opaski czy też lokalizator GPS. Opaska w razie zagrożenia zdrowia lub życia pozwala na szybką komunikację z Centrum Teleopieki, które podejmie decyzję o zorganizowaniu adekwatnej do sytuacji pomocy, w tym np. wezwanie karetki pogotowia. Obecnie prowadzony jest cykl szkoleń dla użytkowników tych urządzeń. Seniorzy pilnie uczestniczą w szkoleniach. – Lepiej zapobiegać niż dopuszczać do sytuacji nieodwracalnych. Dojrzałość to czas na odpoczynek, rekreację, możliwość poświęcenia się temu, na co nie było czasu, kiedy byliśmy młodsi. Dlatego tak ważna jest kondycja osób starszych, a także duże poczucie bezpieczeństwa – zaznacza Monika Lipińska, zastępca prezydenta Lublina do spraw społecznych.

Miejsce, program, ludzie

Kolejną inicjatywą w ramach projektu było zwiększenie ilości miejsc w Centrach Dziennego Pobytu dla Seniorów nr 2 i 3. Dodatkowo został utworzony Punkt Domowej Opieki dla kolejnych 30 uczestników z rejonu Śródmieścia – osób niepełnosprawnych, mających problemy z poruszaniem się, a często nieopuszczających mieszkania, samotnych, pozbawionych opieki ze strony rodziny czy sąsiadów. Aby ośrodek był miejscem przyjaznym i dostępnym dla osób niepełnosprawnych, w ramach projektu usunięto przeszkody architektoniczne, na co złożyły się zakup schodołazu oraz przebudowa łazienki. Zatrudniona została także profesjonalna kadra w zwiększonym wymiarze godzin. Dotyczy to psychologa, którego działania zostały poszerzone również o wizyty w Punkcie Domowej Opieki.

W trosce o sprawność fizyczną uczestników organizowane są zajęcia gimnastyczne, wychodzenie na spacery z kijkami nordic walking, wykonywanie masaży leczniczych, nadzorowanie ćwiczeń na platformach masujących oraz uczestniczenie w seansach leczniczych w grocie solnej. Fundusze projektowe pozwoliły na zakup niezbędnych profesjonalnych pomocy i przyrządów, które znakomicie sprawdzają się w użytkowaniu. 

Aktywność i kultura

Oprócz dbania o zdrowie w ośrodku jest możliwość realizowania licznych pasji. Ogromną popularnością cieszą się zajęcia kulinarne. Uczestnicy dysponują wieloma talentami. Wśród nich są uzdolnienia manualne, co wykorzystywane jest podczas cyklicznych zajęć arteterapeutycznych. Pod okiem specjalisty seniorzy wykonują różnorodne prace z zastosowaniem wielu technik: od papieroplastyki poprzez dziewiarstwo, rzeźbę, malarstwo, florystykę aż po ceramikę. Wykonane dzieła przyozdabiają sale, w których przebywają seniorzy. Wielką przyjemnością dla uczestników jest możliwość uczestniczenia w imprezach kulturalnych odbywających się na terenie Lublina. Dzięki projektowi wiele osób może skorzystać z rozrywek, których z uwagi na szczupłe zasoby finansowe nie uwzględniałyby w swoim budżecie. Do tej pory lubelscy Seniorzy oglądali przedstawienia w Teatrze Muzycznym, Teatrze Starym, uczestniczyli w koncertach w Filharmonii Lubelskiej, zwiedzali lubelskie muzea, w tym tak niecodzienne jak Muzeum Cebularza, oraz oglądali premiery kinowe. – Realizowanie zadań projektu „Aktywni i samodzielni” przynosi wiele satysfakcji zarówno prowadzącym, jak i uczestnikom. To prawdziwe wyzwanie i cieszymy się, że mamy jeszcze cały rok na realizowanie kolejnych planów, a tych mamy wiele. O tym, że projekt spełnia swoje zadanie, może świadczyć doskonała frekwencja uczestników na zajęciach oraz ich aktywny i twórczy udział w realizowanych działaniach – podkreśla Monika Lipińska.

 

 

 

Zostaw komentarz