fbpx
WAŻNE
IKEA inwestuje pół miliarda złotych (20 lutego, 2024 4:43 pm)
LPEC podsumowuje rok 2023. (20 lutego, 2024 4:38 pm)
Ile kosztuje wynajęcie billboardu w Lublinie? (30 stycznia, 2024 11:30 pm)
Lublin – mieszkania na sprzedaż (16 stycznia, 2024 7:09 pm)
Wyjątkowy Jarmark na Rybnej (15 grudnia, 2023 3:38 pm)

Bystrzyca twarzą Lublina

24 marca 2016
Komentarze wyłączone
1 223 Wyświetleń

Na Wydziale Matematyki Informatyki i Architektury Krajobrazu KUL na campusie uniwersyteckim na Konstantynowie w Lublinie została otwarta wystawa „Bystrzyca twarzą Lublina” zorganizowana przez pracowników i studentów Instytutu Architektury Krajobrazu KUL.  Prezentacja została przygotowana przez studentów różnych roczników, którzy podczas ćwiczeń zajmowali się terenem pomiędzy zalewem a torami kolejowymi – projektując tzw. Park Bystrzyca. Prace inżynierskie dotyczyły dalszego jej biegu w okolicach Lubelskiego Klubu Jeździeckiego, Parku Ludowego, zlewni Czechówki i Czerniejówki. Część prac z zajęć monograficznych dotyczyła również rewitalizacji mniejszych rzek. Nazwa wystawy nawiązuje do sytuacji, w której kształtowanie się miasta “odwróciło się plecami do rzeki” – stąd propozycja Bystrzycy jako twarzy Lublina. Idea zainspirowała do powstania ponad 20 opracowań. Przedmiotem wystawy są prace dyplomowe (inżynierskie) i prace zaliczeniowe studentów kierunku architektura krajobrazu. Organizatorami wystawy są: prof., Ewa Trzaskowska oraz Paweł Adamiec i Wojciech Januszczyk. Co ważne, wystawa została zorganizowana w ramach współpracy podpisanej przez Rektora KUL z Urzędem Miasta Lublin dotyczącej ochrony wąwozów i suchych dolin Lublina oraz rewitalizacji rzeki Bystrzycy. Na podstawie szczegółowych badań analitycznych opracowano koncepcje projektowe – zawierające różnego typu rozwiązania przestrzenne takie jak przystanie kajakowe, parki sportu,  ścieżki edukacyjne i przyrodnicze, łąki kwietne, tereny do wypoczynku biernego, promenady, obiekty komercyjne i edukacyjne wzdłuż biegu rzek. Głównym założeniem było, zwrócenie terenu Bystrzycy mieszkańcom, przy jednoczesnym uwzględnieniu poszanowania dla przyrody, zachowując układy ekologiczne. Projekty miały opierać się na realnych rozwiązaniach, które można wprowadzić na tereny Lublina. Opracowania projektowe zagospodarowania terenów nadrzecznych to już kolejne działania podjęte przez IAK w ramach współpracy z Urzędem Miasta w zakresie kształtowania terenów zieleni. Dotychczas na podstawie projektów przygotowanych przez studentów pod kierunkiem nauczycieli wykonane zostały nasadzenia na 5 rondach w Lublinie. Opracowano również projekty „bram wjazdowych do Lublina”. Wykonano koncepcje nasadzeń przyulicznych, które częściowo wykorzystywane są przy wyznaczaniu nasadzeń kompensacyjnych przy ulicach. Studenci przygotowywali w ramach ćwiczeń terenowych inwentaryzację wybranych suchych dolin i wąwozów, co przedstawili na zorganizowanej w grudniu 2014 roku konferencji naukowej Działania IAK dotyczą także rewitalizacji zieleni osiedlowej. Od 7 lat prowadzona jest współpraca z LSM, w ramach, której przygotowano projekty zagospodarowania 6 osiedli mieszkaniowych: Piastowskie, Mickiewicza, Krasińskiego, Konopnickiej, Prusa i Słowackiego. Podobne działania przeprowadzono w dzielnicy Czechów na osiedlach: Moniuszki i Szymanowskiego, a obecnie rozpoczęto prace w dzielnicach Czuby i Tatary.

Komenatrze zostały zablokowane