fbpx

Dobre praktyki – właściwie spożytkowana energia

1 września 2015
Komentarze wyłączone
676 Wyświetleń

27 i 28 sierpnia 2015 roku w Lublinie odbyło się Forum Rad Działalności Pożytku Publicznego Polski Południowo – Wschodniej (województwa świętokrzyskie, małopolskie, podkarpackie i lubelskie) połączone z wizytą studyjną w Radzie Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego. Cel działania Forum jest jeden – dyskusja na temat roli Rad Działalności Pożytku Publicznego w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego na szczeblu lokalnym oraz wzmocnienie potencjału Wojewódzkich, Powiatowych i Gminnych Rad Działalności Pożytku Publicznego. Zgodnie z zapisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie RDPP WL jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym w zakresie współpracy samorządu województwa z trzecim sektorem. Rada składa się m.in. z przedstawicieli organizacji pozarządowych reprezentantów administracji publicznej i organizacji działających pro publico bono, dzięki czemu na forum rady prezentowane są stanowiska i poglądy partnerów i jest szansa wypracowywanie consensusu, który uwzględnia racje każdej ze stron oraz opiniuje różnego rodzaju sytuacje i zadania publiczne. 

Spotkanie w Lublinie pozwoliło na lepsze poznanie się środowiska i zapoznanie z działaniami Rad Działalności Pożytku Publicznego, funkcjonujących na różnych poziomach i w różnych województwach. Uczestnicy rozpoczęli dwudniowe obrady w czynnej od dwóch miesięcy kawiarence społecznej „Nasza Cafe” a następnie zwiedzili Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie. Drugiego dnia przenieśli się do sali konferencyjnej, gdzie spotkało się szersze grono osób wdrażających dobre praktyki w ramach rad. Jak podkreśla radna Sejmiku Wojewódzkiego i inicjatorka wydarzenia Bożena Lisowska – Dzięki nowelizacji ustawy rola i znaczenie rad stale rośnie. Ciągle jednak, zwłaszcza na poziomie gmin, jest ich zbyt mało.

Komenatrze zostały zablokowane