fbpx

Dobry początek roku dla UMCS

4 stycznia 2019
831 Wyświetleń

Pracownicy Instytutu Fizyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej: dr hab. Andrzej Pelc, prof. UMCS, dr Tomasz Pieńkos, dr Andrzej Trembaczowski oraz dr Artur Wójtowicz otrzymali prestiżową, główną nagrodę Ministra Środowiska w konkursie „Geologia 2018”. Jego celem jest promocja innowacyjnych usług i rozwiązań, propagowanie działań zmierzających do zrównoważonego gospodarowania zasobami środowiska oraz wspieranie rozwoju naukowego i popularyzacja wiedzy dotyczącej geologii. W konkursie nagrodzone zostały przedsięwzięcia służące rozwojowi i promocji polskiej geologii, rozwiązania naukowo-techniczne oraz fundamentalne odkrycia w tej dziedzinie. Wyróżnienie zostało przyznane naukowcom UMCS w kategorii “Przemysł, innowacje” (rozumiane jako inwestycja, usługa, produkt, technologia, analityka) za prace mające na celu udoskonalenie masowo-spektrometrycznych technik badań składu izotopowego pierwiastków w środowisku naturalnym i utworach geologicznych.

 

Z kolei Kapituła Lubelskiej Nagrody Naukowej im. Prof. E. Prosta przyznała dr hab. Małgorzacie Kołacz-Chmiel wyróżnienie za książkę „Mulier honesta et laboriosa. Kobieta w rodzinie chłopskiej”. Nagroda wręczana jest przez Zarząd Główny Lubelskiego Towarzystwa Naukowego  od 2000 roku za najlepszą pracę badawczą lub publikację książki cechującą się oryginalnością treści i formy opublikowaną w ciągu ostatniego roku akademickiego. Od 2008 r. wyróżnienie nosi imię zmarłego prezesa Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, prof. Edmunda Prosta.Wyróżniona monografia jest próbą całościowego spojrzenia na rolę i status kobiety w rodzinie chłopskiej w późnośredniowiecznej Małopolsce. Szczegółowe omówienie tej problematyki zostało przedstawione z perspektywy życia codziennego kobiety a także jej pozycji w obrębie struktury rodziny nuklearnej, będącego w dużej mierze wynikiem jej stanu cywilnego. Ciekawym aspektem wyróżniającym prezentowana książkę, jest zwrócenie uwagi przez autorkę na sferę uczuciową wieśniaczek oraz jej wpływ na stosunki z małżonkiem i dziećmi. Za istotne należy uznać także, że w pracy, oprócz wewnątrzrodzinnych relacji, ukazano w gruntowny sposób znaczenie wkładu przedstawicielek stanu chłopskiego w należyte funkcjonowanie gospodarstwa i pomnażanie dochodów rodziny. Aktywny udział w sferze ekonomicznej pozwalał kobietom na wzmocnienie swojej pozycji w patriarchalnej rodzinie i uniezależnienie się w pewnym stopniu od władzy ojca i męża.

Zostaw komentarz