fbpx

Dodajmy życia do lat

4 grudnia 2015
Komentarze wyłączone
1 417 Wyświetleń

Podczas gdy na nowo rozgorzała dyskusja na temat wieku emerytalnego, warto poznać nowe fakty dotyczące etapu życia, który, zgodnie z prognozami, będzie trwał niemal jego jedną trzeci. Problemami, które pojawiają się po przejściu na emeryturę oraz przygotowaniem do ich przezwyciężenia, zajęli się uczestnicy projektu BALL, realizowanego w ramach programu Erasmus+ w Islandii, Hiszpanii i w Polsce. Koordynatorem polskiej części projektu jest Małgorzata Stanowska, Dyrektor Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wyniki badań stanu przygotowania Polaków do przejścia na emeryturę zaprezentowano na konferencji zorganizowanej 27 listopada przez LUTW. Uczestnicy otrzymali publikację „Aktywnie ku emeryturze” autorstwa dr Moniki Adamczyk, prezentującą wyniki najnowszych badań świadomości tego problemu.

Jak będzie wyglądała nasza emerytura? Jak nasze doświadczenie i wiedza, pozyskiwane przez wiele lat edukacji i pracy zawodowej, mogą być wykorzystane z korzyścią dla nas i społeczeństwa. Czy wiemy z jakimi wyzwaniami i trudnościami spotkamy się, i czy mamy narzędzia aby im sprostać?

Ukazywanie pozytywnych stron późnej dorosłości pozostaje w opozycji do negatywnych stereotypów społecznych i ułatwia uruchamianie potencjału ludzi, którzy powinni planować także ten etap życia, aktywnie się do niego przygotowywać, nadając mu pożądany kształt. Zaangażowanie społeczne i aktywność mają zmienić postrzeganie trzeciego wieku oraz uświadomić szerszym kręgom społeczeństwa, że okres przedemerytalny powinien przygotowywać do pełnego i aktywnego życia na emeryturze. Kolejnym etapem projektu BALL będzie opracowanie wniosków i zaleceń dotyczących aktywnego przygotowania pracowników do przejścia na emeryturę.

Więcej na www.utw.lublin.pl

Foto Tomasz Gąska

Komenatrze zostały zablokowane