fbpx

Dr hab. J. Panasiuk laureatką Nagrody Prezesa Rady Ministrów

17 lutego 2015
Komentarze wyłączone
571 Wyświetleń

fot. M. Śmiarowski KPRM (1)Dr hab. Jolanta Panasiuk z Zakładu Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego Wydziału Humanistycznego UMCS została laureatką Nagrody Prezesa Rady Ministrów w kategorii za „wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego”. Tym samym znalazła się w gronie 44 wybitnych uczonych i dwóch zespołów naukowych z całej Polski.

Pani Doktor prowadzi badania naukowe z zakresu teorii komunikacji, tekstologii i neurologopedii. Jest autorką ponad 160 publikacji naukowych, w tym standardów postępowania logopedycznego w przypadkach afazji, pragnozji, alalii i niedokształcenia mowy o typie afazji.  Zrealizowała dwa indywidualne projekty badawcze KBN: „Zaburzenia języka a komunikacja w przypadkach uszkodzeń lewej półkuli mózgu” i „Interakcja a afazja”. Jest autorką monografii “Afazja a interakcja. TEKST – metaTEKST – konTEKST” (Lublin, Wydawnictwo UMCS 2012). Przyjmuje pacjentów w Uniwersyteckie Pracowni Logopedycznej, gdzie specjalizuję się w diagnozie i terapii zaburzeń mowy u dzieci i osób dorosłych chorych neurologicznie. Wykłada na studiach magisterskich, podyplomowych i specjalizacyjnych w zakresie neurologopedii w Lublinie i w innych ośrodkach naukowych kształcących logopedów. Jako prelegent uczestniczyła w wielu konferencjach naukowych organizowanych przez środowiska lingwistów, psychologów, logopedów, lekarzy w kraju i za granicą. Przez dwie kadencje (2002-2008) pełniła i od 2014 roku ponownie przyjęła obowiązki Sekretarza Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, uczestniczyła w pracach Komisji Rozwoju i Zaburzeń Mowy Polskiej Akademii Nauk, była członkiem grupy ekspertów tworzących obowiązujący dziś program specjalizacji w neurologopedii, wypełniała obowiązki krajowego konsultanta w dziedzinie neurologopedii przy Ministerstwie Zdrowia, a od 2012 roku jest członkiem Komisji Egzaminacyjnej na Państwowym Egzaminie Specjalizacyjnym w zakresie neurologopedii. Działa w kilku towarzystwach naukowych i komitetach redakcyjnych. Za pracę na rzecz środowiska logopedycznego została odznaczona przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Brązowym Krzyżem Zasługi.


Komenatrze zostały zablokowane