fbpx

Dwa miliony na projekt

31 stycznia 2017
Komentarze wyłączone
809 Wyświetleń
UMCSNaukowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki trzech konkursów na projekty badawcze: SONATA BIS, HARMONIA i MAESTRO. Wśród zwycięzców konkursu MAESTRO znajduje się m.in. prof. dr hab. Wiesław Gruszecki z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Otrzymał 1 978 800 zł na realizację projektu „Mechanizmy molekularne regulacji fotosyntetycznej funkcji antenowej roślin.” Konkurs przeznaczony jest dla doświadczonych naukowców, którzy chcą prowadzić pionierskie badania naukowe wykraczające poza dotychczasowy stan wiedzy. Kierownikiem projektu może zostać osoba, która publikowała swoje wcześniejsze prace w uznanych czasopismach naukowych, kierowała innymi badaniami sfinansowanymi na drodze konkursowej, a także aktywnie uczestniczy w życiu środowiska naukowego. W tegorocznej edycji konkursu finansowanie otrzyma 14 z 88 nadesłanych wniosków (w trzech kategoriach).Prof. dr hab. Wiesław Gruszecki kieruje Zakładem Biofizyki na Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS. Jest laureatem programu TEAM Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP), gdzie realizował projekt „Molecular Spectroscopy for BioMedical Studies”. Zespół prof. Gruszeckiego pobił też światowy rekord rozdzielczości w mikroskopii podczerwieni oraz odkrył nową metodę obrazowania molekularnego opartą na efekcie foto-termicznym. Wyniki zostały ogłoszone w renomowanych czasopismach naukowych – Nanoscale i Analytical Chemistry.

 

Komenatrze zostały zablokowane