fbpx

Inwestycje drogowe w Lublinie

30 maja 2019
841 Wyświetleń

W lubelskim magistracie odbyła się konferencja podsumowująca zrealizowane w latach 2011-2019 inwestycje drogowe w Lublinie. Bilans to ponad 1,5 mld zł na zadania inwestycyjne oraz ponad 160 km zmodernizowanych dróg łącznie z remontami w Lublinie.

 Niecałą dekadę temu główne osie układu drogowego Lublina stanowiły drogi krajowe przecinające miasto w ciągu m.in. Aleja Solidarności, Aleja Witosa, Aleja Spółdzielczości Pracy, Aleja Kraśnicka. Wtedy jako cel wskazaliśmy inwestycje, które miały kształtować podstawowy układ w obrębie miasta dwutorowo. Dziś większość tych inwestycji zrealizowaliśmy, a niebawem przekonamy się o efektach ich realizacji. Nie byłoby tych zadań w Lublinie, gdyby nie blisko miliard środków pozyskanych na ten cel z funduszy unijnych. Stanowią one ponad połowę wszystkich środków finansowych zaangażowanych w inwestycje drogowe w naszym mieście. – mówi Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.

Układ obwodowy Lublina zaplanowany został z myślą o tranzycie miejskim, czyli o przemieszczaniu się transportem indywidualnym pomiędzy dzielnicami miasta z pominięciem jego ścisłego centrum. Drugim filarem tej idei jest transport publiczny. To inwestycje, którym towarzyszył rozwój sieci trakcyjnej, zakup Systemu Zarządzania Ruchem, czy wytyczanie pasów dedykowanych komunikacji zbiorowej.

Podczas spotkania z dziennikarzami został poruszony także temat rozpoczęcie przebudowy strategicznego korytarza transportu zbiorowego przebiegającego m.in. przez Aleje Racławickie, ul. Lipową, ul. J. Poniatowskiego, ul. J. Sowińskiego i ul. Głęboka. Inwestycja będzie polegała na przebudowie dróg i uzbrojenia podziemnego, trakcji i infrastruktury dla komunikacji zbiorowej, modernizacji obustronnych chodników i budowie obustronnych dróg dla rowerów, a także budowę oraz modernizację przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu.

Modernizacja Al. Racławickich to inwestycja dotycząca transportu zbiorowego w ścisłym centrum miasta, korytarz dla 23 linii komunikacji miejskiej. Ciąg, dziś zdominowany przez transport indywidualny, zaplanowany został tak, by zwiększyć udział ruchu rowerowego, dając użytkownikom wygodny i bezpieczny dojazd do centrum, ale przede wszystkim jako droga z priorytetem dla transportu zbiorowego. To jeden z tych projektów, który razem z trwającą modernizacją ronda Lubelskiego Lipca ’80 i planowanymi bus pasami w ciągu ul. Droga Męczenników Majdanka, rozbudową ul. Choiny, przebudową ul. Antoniny Grygowej, przebudową ul. Abramowickiej i zrealizowaną budową ul. Muzycznej stanowią zbiór zadań mających z komunikacji miejskiej w Lublinie uczynić najbardziej korzystny dla mieszkańców środek transportu.

Przebudowa Al. Racłwickich i ul. Lipowej ma istotny wymiar jeśli chodzi o ochronę środowiska.  Zostaną uruchomione udogodnienia dla transportu zbiorowego, nadanie im priorytetów poprzez bus pasy, powinny spowolnić ruch na alejach Racławickich, dzięki czemu zmniejszy się hałas i emisja spalin poprzez tabory trolejbusów i autobusów elektrycznych. Przebudowa ma doprowadzić do przesiadki z samochodów osobowych do komunikacji miejskiej. Zadanie inwestycji Lipowa – Racławickie ma kluczowe znaczenie w finansowaniu z programu Polska Wschodnia. Budzi to duże emocje społeczne. Nie wiadomo czy dojdzie do realizacji wszystkich założonych w projekcie zadań. Priorytetem w dalszym rozwoju transportu w Lublinie jest budowa dworca Metropolitarnego, którego koszt szacowany jest na 300 mln złotych. Jego rola jest kluczowa jeśli chodzi o rezultaty projektu dotyczącego przebudowy układu transportowego. Trwają rozmowy dotyczące przyznania miastu dodatkowych środków na realizację inwestycji. Z racji tego podjęto decyzję o nie rozstrzyganiu przetargu na przebudowę al. Racławickich. – podkreślił prezydent Lublina.

Kontrowersyjną kwestią jeśli chodzi o inwestycje jest wycinka drzew. W latach 70. w alejach Racławickich wybudowana została  sieć gazowa i kanalizacyjna, która od tamtego czasu nie była modernizowana.

-Sieć gazowa przebiega obok drzew, które dzisiaj stanowią źródło wielkich emocji, a o której to sieci gazowej niewiele się da powiedzieć, co jest ryzykowne dla mieszkańców. Brak kanalizacji to nie tylko zalewanie, to również przemieszczanie się zanieczyszczeń z dróg, a przepisy zobowiązują nas do oczyszczania tych wód. To właśnie na to dostaliśmy środki europejskie. Chciałbym wyraźnie podkreślić żeby każdy miał świadomość, że nie ma możliwości uzyskania środków na remonty tylko na cel o którym mówię, gdzie mamy efekt ekologiczny, gdzie mamy priorytet dla transportu zbiorowego i infrastruktury dla osób niepełnosprawnych. Miasto zleciło miejskiemu architektowi zieleni zweryfikowanie całości projektu pod względem zieleni, czyli objęcie drzew możliwych do pozostawienia i objęcie w planie drzew możliwych do przesadzenia. Dodatkowy nadzór pozwoli na weryfikację. Kilkanaście lat temu w pasie drogowym przy ul. Poniatowskiego zostało posadzonych około 190 drzew i już wtedy wiadomo było, że ulica będzie przebudowywana. Drzewa rosną tuż przy sieci gazowej, która przebiega wzdłuż ulicy Poniatowskiego, proszę sobie wyobrazić w jakim stanie jest sieć gazowa po ukorzenieniu się drzew, które mają swój wiek. Bezpieczeństwo mieszkańców jest kwestią priorytetową.- przekonywał prezydent Żuk.

Według specjalistów z UM Lublin po wstępnych ustaleniach do usunięcia przy ul. Poniatowskiego wyznaczono 100 drzew, w tym 55 będzie nadawała się do przesadzenia.  Ulica Lipowa, przy której rośnie około 77 drzew, do usunięcia jest 28 z czego 20 zostanie przesadzonych. Aleje Racławickie mają ponad 500 drzew z czego 88 jest do usunięcia, a 57 będzie przesadzonych. Drzewa do usunięcia znajdują się przy Zespole Szkół Geodezyjnych, gdzie znajdować się będzie zatoka oraz lewoskręt buspasu w ul. Sowińskiego, co wymagało przesunięcia drogi w stronę szkoły. Drugie skupisko drzew znajduje się przy Szpitalu Wojskowym. Modernizacja chodników będzie wymagała usunięcia około 9 drzew, budowa dróg dla rowerów około 20 drzew, a usunięcie pozostałych drzew jest związane z rozbudowa drogi i infrastruktury sieciowej.

 

 

 

Zostaw komentarz