fbpx

Jakość powietrza na miejskich wyświetlaczach

25 października 2019
580 Wyświetleń

25 października na lubelskich przystankach miejskich są podawane dane dotyczące jakości powietrza. Informacje wyświetlają się na elektronicznych tablicach w 60 lokalizacjach. Miasto podejmuje pierwsze testowe działania związane z prezentowaniem informacji w ten sposób. Wprowadzenie ich na wyświetlaczach ZTM w każdej dzielnicy Lublina jest kontynuacją działań edukacyjnych w ramach społecznej kampanii “Miasto to tez Twój dom – Masz wpływ na dobra atmosferę”. Jest to również realizacja jednej z rekomendacji Panelu Obywatelskiego.

Wyświetlacz pokazuje aktualny indeks jakości powietrza, określony jako: bardzo dobry, dobry, umiarkowany, dostateczny, zły lub bardzo zły, a także informację o średniogodzinowym stężeniu pyłu PM10 i normę maksymalnego stężenia. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu wynosi ona 300 μg/m3 (średniodobowo). Przykładowa informacja z wyświetlacza: Indeks jakości powietrza jest bardzo dobry. Pył zawieszony PM10: 13.7 > µg/m3 (poziom alarmowy 300 µg/m3).

Informacja o aktualnym stanie powietrza publikowana jest także  na stronie internetowej lublin.eu – po lewej stronie w “Komunikatach”.

Zostaw komentarz