WAŻNE
Struktura, forma, światło (Sierpień 14, 2019 11:31 am)
Aktywna Kobieta (Sierpień 14, 2019 10:16 am)
Kolejnych stu lat! (Sierpień 13, 2019 10:04 am)
„Straszny Dwór” w Kozłówce (Sierpień 12, 2019 12:26 pm)

Kiedy obwodnica dla Nałęczowa?

7 sierpnia 2013
Komentarze wyłączone
362 Wyświetleń

Jak bumerang wraca sprawa budowy obwodnicy dla Nałęczowa. Uzdrowisko nie ma wyboru, gdyż jeśli w ciągu sześciu lat nie zostanie wybudowana droga, która obecnie wiedzie wzdłuż zabytkowej alei Lipowej przez centrum Nałęczowa, to zostanie mu odebrany status uzdrowiska. Orientacyjna wycena budowy 15-kilometrowej obwodnicy to 250 milionów złotych, z czego pierwszy najdroższy etap wynosi około 150 milionów. Wiosną marszałek województwa złożył wniosek o wpisanie realizacji obwodnicy na listę projektów unijnych. Obecnie trwa ustalanie szczegółów porozumienia dotyczącego sfinansowania opinii środowiskowej, która umożliwi przygotowanie projektu budowy. Koszt opinii wynosi około 200 tysięcy złotych. ‒ Partycypowanie w połowie kosztów to jedyny wkład finansowy, na jaki jest stać Nałęczów. Ze swojej strony oferujemy również pomoc przy przeprowadzeniu konsultacji społecznych i wykupie gruntów – deklaruje Andrzej Ćwiek, burmistrz Nałęczowa.  (pod)

Komenatrze zostały zablokowane