fbpx

#KIERUNEKGMINAWÓLKA

28 grudnia 2021
1 335 Wyświetleń

Gmina Wólka to urokliwe miejsce położone nad rzeką Bystrzyca, w bezpośrednim sąsiedztwie dużych miast: Lublina, Świdnika i Łęcznej. Usytuowanie gminy w pobliżu Lublina, jego obwodnicy i Portu Lotniczego stanowi atut dla ewentualnych inwestorów. Nasza gmina to atrakcyjne tereny pod inwestycje, działalność usługową, handlową i przemysłową. Pełne pokrycie miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego sprawia, że jesteśmy atrakcyjni zarówno dla potencjalnych inwestorów i przedsiębiorców, jak i dla osób, które szukają nieruchomości pod zabudowę jednorodzinną. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego daje poczucie stabilizacji dla przedsiębiorstw, a w perspektywie długoterminowej sprawia, że teren naszej gminy jest odbierany przez podmioty gospodarcze jako lokalizacja atrakcyjna inwestycyjnie.

Należy wspomnieć o aspekcie demograficznym w gminie Wólka – z roku na rok liczba mieszkańców wzrasta, a trend ten nie jest jednorazowy. Na przestrzeni 10 lat nastąpił przyrost dokładnie o 2 240 osób. Zwiększanie się liczby mieszkańców to przede wszystkim wymierny efekt zaangażowania władz gminy w podnoszenie jakości życia mieszkańców i rosnący z roku na rok poziom inwestycji, co niewątpliwie udaje się głównie dzięki środkom pozyskiwanym z UE czy też z innych źródeł, w tym krajowych. Tylko przez ostatnie 2,5 roku łączna kwota przeznaczona na realizację inwestycji przekroczyła 60 mln zł, co jest sumą rekordową, niespotykaną w historii naszej Gminy, podobnie jak kwota otrzymanych zewnętrznych dofinansowań, które w tym okresie przekroczyły 34 mln zł. Dzięki umiejętności korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania oraz efektywnemu gospodarowaniu zasobami własnymi zrealizowaliśmy i realizujemy szereg projektów infrastrukturalnych. Powstają nowe drogi, oświetlenie drogowe, remontujemy i doposażamy placówki edukacyjne, zmodernizowaliśmy i stale rozbudowujemy infrastrukturę wodno-kanalizacyjną. Dbamy także o jakość środowiska naturalnego, pozyskując na rzecz naszych mieszkańców dofinansowanie na instalacje odnawialnych źródeł energii.

Ścieżka rowerowa
Wieża widokowa

Pozytywne trendy ruchu naturalnego, które obserwujemy w naszej gminie od lat, a także młoda struktura wieku mieszkańców gminy to czynniki, które skłaniają nasz samorząd do prowadzenia polityki ukierunkowanej na wzbogacanie oferty w zakresie edukacyjnym i kulturalnym. W naszych szkołach zauważalny jest wzrost liczby uczniów, w roku szkolnym 2011/2012 w naszych placówkach uczyło się 644 dzieci, natomiast w 2020/2021 już 1041. Tendencja ta, sądząc po analizach demograficznych, będzie utrzymywała się w kolejnych latach. Wychodząc naprzeciw wyzwaniu zapewnienia dobrych warunków edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, w ostatnich latach zainwestowaliśmy w rozbudowę placówek oświatowych w Turce oraz Łuszczowie. Przeprowadziliśmy gruntowną termomodernizację szkoły w Sobianowicach. Zaprojektowaliśmy i pozyskaliśmy dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych na budowę sal sportowych wraz z zapleczem dydaktycznym w szkołach w Świdniku Małym oraz Sobianowicach. Obecnie zakończyliśmy budowę wielofunkcyjnego boiska wraz z bieżnią i skocznią w dal przy szkole w Łuszczowie. Na realizację tej inwestycji pozyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 50% w ramach programu „Sportowa Polska 2020”. To oczywiście nie koniec naszych planów inwestycyjnych. W roku 2022 zaprojektowane zostaną kolejne sale sportowe – przy szkole w Łuszczowie oraz Turce, których budowę planujemy rozpocząć w 2023 roku. W wyniku tych działań wszystkie szkoły, dla których organem prowadzącym jest gmina Wólka, będą posiadały rozbudowane zaplecze sportowe w postaci sal gimnastycznych. Niestety realizowane inwestycje generują olbrzymie koszty. W roku budżetowym 2021 wydatki bieżące i inwestycyjne na oświatę stanowiły ok. 24 mln zł, a subwencja oświatowa i dotacja na przedszkola publiczne została ustalona na poziomie ok. 8,5 mln zł. Dla porównania w 2019 r. dochody wynosiły ok. 6,7 mln zł, a wydatki kształtowały się na poziomie ok. 16,7 mln zł. Z powyższego jasno wynika, że wydatki bieżące rosną dynamicznie i niewspółmiernie do dochodów. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego przeznaczamy tak duże środki finansowe na utrzymanie i rozwój oświaty? Odpowiedź jest jedna – jako świadoma wspólnota samorządowa wiemy, iż nauka dzieci nie jest celem, a środkiem do przygotowania ich do dorosłego, udanego życia.

Rozbudowa Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Łuszczowie
Wypożyczalnia Skrzydeł Biblioteka ZSP w Pliszczynie

Oczywiście oświata w gminie to nie tylko kwestie finansowe, ale przede wszystkim efekty i osiągnięcia uczniów na szczeblu lokalnym i ogólnopolskim. Nasza szkolna drużyna z Łuszczowa FARMERZY, obecni mistrzowie woj. lubelskiego w kategorii klas IV i VI oraz wicemistrzowie w kategorii klas V, reprezentowali naszą gminę podczas Ogólnopolskiego Finału Szkolnej Ligi Rugby Tag w Jarocinie, gdzie zdobyli wicemistrzostwo Polski. W 2020 r. pierwszy raz, w historii Ogólnopolskich Finałów Szkolnej Ligi Rugby Tag, na podium w każdej kategorii stanęli zawodnicy reprezentujący jedną szkołę i oczywiście jako pierwsi dokonali tego Farmerzy – w każdej kategorii wiekowej nasze zespoły zajęły III miejsca. Sport to nie wszystko, co potrafią nasze dzieci. Warto również wspomnieć o ostatnich sukcesach Wypożyczalni Skrzydeł w Pliszczynie, czyli szkolnej biblioteki, której działania są doceniane w ogólnopolskich konkursach, a metody pracy z dziećmi stanowią materiały w wielu publikacjach czy artykułach o zasięgu ogólnopolskim. Ostatnio biblioteka zdobyła III miejsce w Polsce w konkursie „Mistrz Promocji Czytelnictwa 2020” oraz II miejsce w Polsce za zaangażowanie i sposób realizacji ogólnopolskiej akcji „Czytam sobie. Pierwsza klasa!”. Pracę naszych dzieci doceniło również Centrum Nauki Kopernik wraz z Ministrem Edukacji i Nauki. Spośród zgłoszeń z całej Polski nagrodę „Nauka dla Ciebie” dostał Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pliszczynie – pliszczyński ogród deszczowy został wyłoniony spośród 10-ciu finalistów z całej Polski.

Edwin Gortat, Wójt Gminy Wólka

Działalność prowadzoną przez nasz samorząd doceniają nie tylko nasi mieszkańcy czy inwestorzy, ale także liczne kapituły i podmioty zewnętrzne, zajmujące się analizą różnych czynników i danych liczbowych, wskaźników, dochodów oraz wydatków czy badaniem poziomu wykorzystania środków zewnętrznych. Warto wspomnieć, że gmina Wólka w 2020 r. zajęła 6. miejsce w Rankingu Gmin Lubelszczyzny 2020 wśród 213 gmin woj. lubelskiego. W porównaniu z poprzednią edycją jest to bardzo duży wzrost, gdyż awansowaliśmy z 11. miejsca. Miesięcznik Forbes przygotował ranking zamożności polskich samorządów za 2020 rok, w którym nasza gmina wśród 1 533 gmin wiejskich zajęła bardzo wysoką 105. pozycję (5. wynik w powiecie lubelskim a 7. w woj. lubelskim). W Rankingu Serwisu Samorządowego PAP „Gmina dobra do życia” nasza gmina znalazła się na 242. miejscu w kraju, ale na 6. w woj. lubelskim. W rankingu Wspólnoty „Najbogatsze samorządy w 2020 roku. Ranking dochodów JST” z 1182. miejsca w rankingu za lata 2016 – 2018 awansowaliśmy na 285. miejsce, biorąc pod uwagę okres lat 2018 – 2020. Kolejny nasz sukces to wysokie 24. miejsce w Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” (przed nami tylko 2 gminy z woj. lubelskiego). Osiąganie tak wysokich wyników przez gminę Wólka świadczy m.in. o jej potencjale, aktywności władz, ale także przedsiębiorców i inwestorów działających na jej terenie. Jest niewątpliwie ogromnym wyróżnieniem, skuteczną motywacją do dalszego rozwijania gminy w kolejnych latach, jak również potwierdzeniem dobrej polityki rozwoju, którą konsekwentnie realizujemy już od lat.

tekst Referat Promocji Urzędu Gminy Wólka

foto Urząd Gminy Wólka, na zdjęciu wstępnym: Osiedle Borek

Zostaw komentarz