fbpx
WAŻNE
IKEA inwestuje pół miliarda złotych (20 lutego, 2024 4:43 pm)
LPEC podsumowuje rok 2023. (20 lutego, 2024 4:38 pm)
Ile kosztuje wynajęcie billboardu w Lublinie? (30 stycznia, 2024 11:30 pm)
Lublin – mieszkania na sprzedaż (16 stycznia, 2024 7:09 pm)
Wyjątkowy Jarmark na Rybnej (15 grudnia, 2023 3:38 pm)

Kierunki rozwoju zrównoważonej mobilności dla Lublina

9 listopada 2020
544 Wyświetleń

Dobiega końca pierwszy etap konsultacji społecznych dotyczących tworzenia dwóch strategicznych dla Miasta Lublin dokumentów: Planu Zrównoważonej Mobilności na lata 2022-2026 oraz Strategii Mobilności Miejskiej.

W ramach realizowanych działań partycypacyjnych do niedzieli (15 listopada) mieszkańcy mogą zgłaszać swoje uwagi i propozycje, które wyznaczą kierunki rozwoju zrównoważonej mobilności dla Lublina. Okazją do wyrażenia opinii w tym temacie będzie również jutrzejsze (10 listopada) otwarte spotkanie online, które rozpocznie się o godz. 16.30. Link do panelu dyskusyjnego zostanie opublikowany na stronie lublin.eu.

– Finalizujemy pierwszą część kilkuetapowych konsultacji. Uczestnikom pierwszego spotkania dziękuję za liczną obecność i zaangażowanie oraz przekazane opinie, a wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w kolejnym wydarzeniu w formule online. Podczas spotkania wyjaśnimy cały proces konsultacyjny oraz zaprezentujemy najważniejsze założenia dokumentów zawierające zagadnienia związane z ochroną środowiska, planowaniem przestrzennym oraz funkcjonowaniem miasta pod kątem szeroko rozumianej polityki mobilności – mówi Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju.

Głównym celem spotkania jest zdefiniowanie problemów i potrzeb transportowych na obszarze Miasta Lublin oraz zebranie jak najwięcej kluczowych wniosków. Moderatorem panelu dyskusyjnego będzie Piotr Skrzypczak. Spotkanie jest organizowane przy wsparciu Lubelskiej Grupy Badawczej i tłumaczone na Polski Język Migowy. 

To już drugie tego typu wydarzenie. Pierwsze odbyło się z końcem października. Wówczas podczas rozmowy pojawiły się pytania i sugestie dotyczące kwestii dróg rowerowo-pieszych, komunikacji miejskiej, parkingów czy też samego bezpieczeństwa na drogach. Uczestnicy wykazali zainteresowanie m.in. w tematach dotyczących nadania priorytetu komunikacji publicznej kosztem kierowców indywidualnych, utrzymania dobrej częstotliwości kursów autobusów i trolejbusów, stworzenia obwodnicy rowerowej, zadbania o drogi rowerowe i rowerowo-piesze przy rzekach (zagospodarowanie rzeki Bystrzycy) czy oświetlenia i zadrzewienia ciągów pieszo-rowerowych.

Zarówno pierwszy etap konsultacji jak i organizowane spotkania, to początek prac nad stworzeniem nowych projektów dokumentów, których opracowanie odbywa się przy wykorzystaniu narzędzi partycypacji społecznej. Na  każdym etapie prac odbędą się konsultacje społeczne, a mieszkańcy będą mieli wpływ na końcowe wersje dokumentówW kolejnych etapach konsultacji, o ile pozwoli na to sytuacja epidemiczna, przewidziana jest organizacja spotkań warsztatowych, które mają na celu aktywizację różnych grup odbiorców. Ponadto przez cały okres konsultacji będą publikowane wyniki kolejnych etapów prac, z zaproszeniem do ich recenzowania. 

Poza udziałem w spotkaniach, w ramach trwających do 15 listopada konsultacji, mieszkańcy mogą przesyłać swoje uwagi, sugestie i propozycje drogą elektroniczną na adres: planmobilnosci@lublin.eu

Plan Zrównoważonej Mobilności Miasta Lublin na lata 2022-2026 (SUMP – Sustainable Urban Mobility Plan) to dokument o charakterze strategicznym, będący kompleksową oceną możliwie wielu aspektów mających wpływ na kwestie rozwoju zrównoważonej mobilności Miasta. Głównym celem opracowania dokumentu jest określenie działań zmierzających do zwiększenia dostępności obszarów miejskich oraz zapewnienie wysokiej jakości mobilności i transportu zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju, obejmujących dojazd do obszaru miejskiego, przejazd przez ten obszar, jak również przemieszczanie się w jego obrębie różnymi środkami transportu. Duży nacisk w dokumencie położony zostanie na zwiększenie mobilności pieszej i rowerowej, a także pełne wykorzystanie potencjału transportu zbiorowego. SUMP będzie zawierał nie tylko diagnozę obecnej sytuacji, ale także konkretne cele i działania podejmowane na terenie Lublina na rzecz wszechstronnego i równomiernego rozwoju wszystkich środków transportu, a tym samym zrównoważonego zarządzania mobilnością miejską. 

Z kolei dokumentem zawierającym dotychczasowe strategie i standardy, zwłaszcza w kwestii ruchu pieszego i rowerowego, będzie Strategia Mobilności Miejskiej. Dokument zostanie rozszerzony o inne kluczowe kwestie związane ze strategią rozwoju i polityką pieszo-rowerową. W opracowaniu zawarte będą także aspekty związane z mikromobilnością oraz podstawy projektowania uniwersalnego i standardów parkingowych. W ramach Strategii Mobilności Miejskiej opracowane zostaną również spójne standardy techniczne dla całej infrastruktury pieszej, rowerowej, parkingowej wraz z zasadami stosowania elementów wyposażenia pasów drogowych, w kontekście także ograniczeń parkowania pojazdów czy urządzeń obsługujących ruch rowerowy. 

Źródło: Biuro Prasowe w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin

Zostaw komentarz