fbpx

Konkurs fotograficzny „Świątynie Lublina – Miasta Zgody Religijnej”

14 lipca 2017
1 134 Wyświetleń

Na konkurs zapraszają Fundacja Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ( organizator konkursu i wystawy pokonkursowej ) i Lubelskie Towarzystwo Fotograficzne im. Edwarda Hartwiga. Konkurs współfinansowany jest przez Urząd Marszałkowski w Lublinie i Narodowe Centrum Kultury. Wydarzenie towarzyszy Międzynarodowemu Kongresowi Ekumenicznemu „Lublin Miasto Zgody Religijnej”, który odbędzie się w Lublinie w dniach 29-31 października 2017 r. Zamierzeniem konkursu jest prezentacja osiągnięć twórczych w fotografii ukazującej piękno architektury, rzeźby, malarstwa świątyń lubelskich a także tradycję i liturgię trzech wyznań chrześcijańskich : katolickiego, prawosławnego i ewangelickiego.

Konkurs ma charakter otwarty. Każdy uczestnik może nadesłać maksimum 5 zdjęć w formie elektronicznej /CD lub DVD/ format min 20×30 cm, 300dpi,  tif lub jpg. Dopuszczalne są zdjęcia na papierze w formacie min. 20×30 cm. Technika prac jest dowolna. Płyta CD/DVD lub odbitka powinna być czytelnie podpisana godłem. Do przesyłki należy dołączyć podpisaną godłem zamkniętą kopertę zawierająca kartę zgłoszenia. Udział w konkursie jest bezpłatny. Oceny prac, wyboru zdjęć do wystawy oraz podziału nagród dokona jury powołane przez organizatorów. Werdykt jury jest ostateczny i nie podlega zmianie. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość nieodpłatnego wykorzystania zdjęć do promocji i

reklamy konkursu i wystawy pokonkursowej. O werdykcie jury każdy uczestnik konkursu powiadomiony zostanie w terminie do 5 września. Nadesłanie zdjęć jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. Termin nadesłania zdjęć do 31.08. na adres: Lubelskie Towarzystwo Fotograficzne im. Edwarda Hartwiga , ul. Dolna Panny Marii 3, 20 – 010 Lublin. Jury dokona wyboru 6 zdjęć w tym: nagroda pierwsza aparat fotograficzny w cenie do 2.000 zł,  nagroda druga aparat kompaktowy w cenie do 1.000zł, nagroda trzecia dysk zewnętrzny w cenie do 500 zł. Zostaną również przyznane trzy wyróżnienia. Prace wybrane do ekspozycji prezentowane będą na Placu Litewskim w Lublinie w terminie od 26 października do 7 listopada 2017 r. Oficjalne otwarcie wystawy i wręczenie nagród i wyróżnień  nastąpi w dniu 29 października o godz.14. 45.

Zostaw komentarz