fbpx

KUL – ks. prof. Krzysztof Góźdź członkiem Międzynarodowej Komisji Teologicznej

24 września 2014
Komentarze wyłączone
938 Wyświetleń

K-GozdzKs. prof. Krzysztof Góźdź, pracownik naukowo-dydaktyczny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, kierownik Katedry Historii Dogmatów został nominowany przez Ojca Świętego Franciszka na członka Międzynarodowej Komisji Teologicznej. W 30 osobowym gremium jest jedynym Polakiem.

Międzynarodowa Komisja Teologiczna, została ustanowiona przez Pawła VI w 1969 roku. Jest działającą w ramach Kurii Rzymskiej ekspercką komisją naukową, podlegającą Kongregacji Nauki Wiary. Jej zadaniem jest opracowywanie i proponowanie rozstrzygnięć ważnych i trudnych problemów teologicznych. Komisję tworzy zespół naukowców z całego świata, wyróżniających się wiedzą teologiczną. Członkowie – których liczba nie przekracza 30 osób  – są mianowani przez Ojca Świętego na pięcioletnią kadencję. Ich kandydatury są zgłaszane przez Prefekta Kongregacji Nauki Wiary i konsultowane z poszczególnymi Konferencjami Episkopatów.

Ks. prof. Krzysztof Góźdź komentując nominację powiedział:  „Mianowanie mnie przez Ojca  Świętego na członka Międzynarodowej Komisji Teologicznej traktuję jako ogromne wyróżnienie. Jest to nie tylko wyróżnienie konkretnej osoby, ale także instytucji, w tym przypadku tej, w której pracuję i prowadzę badania naukowe, a więc Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i Wydziału Teologii KUL. To wyraz zaufania, za które jestem wdzięczny”.

Ks. prof. Krzysztof Góźdź pochodzi z Lubartowa, jest profesorem nauk teologicznych, dogmatykiem, wykładowcą Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Specjalizuje się w antropologii teologicznej, historii zbawienia, historiologii i teologii dogmatycznej. Jest autorem licznych i cenionych publikacji z zakresu swojej specjalizacji. W latach 1981-1987 studiował w Katolickim Uniwersytecie w Eichstätt oraz Uniwersytecie Ludwika Maksymiliana w Monachium, gdzie w 1986 obronił doktorat. W 1996 r. w KUL uzyskał habilitację, a tytuł naukowy profesora otrzymał w 2007 r. W latach 1999-2005 był prodziekanem Wydziału Teologii KUL. Od 2005 jest prezesem Towarzystwa Teologów Dogmatyków, a od 2007 r. członkiem Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk. W 2010 r. został konsultorem Komisji Nauki Wiary przy Konferencji Episkopatu Polski, a w 2011 r. członkiem Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów. Ksiądz Góźdź jest także redaktorem edycji polskiej Opera Omnia Josepha Ratzingera, wydawanych przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

(fot: Archiwum KUL)

Komenatrze zostały zablokowane