fbpx

Lubelskie Krakowskie Przedmieście z drzewami i krzewami

21 października 2020
422 Wyświetleń

Lubelskie Krakowskie Przedmieście z drzewami i krzewami Lipa drobnolistna, irga błyszcząca i róże – to gatunki drzew i krzewów, które jeszcze w tym roku pojawią się przy ul. Krakowskie Przedmieście. W miejsce dotychczas rosnącej w betonowych donicach zieleni, Miasto zasadzi bezpośrednio do gruntu 13 dużych drzew oraz ponad 700 krzewów ozdobnych. Łączna powierzchnia nowych nasadzeń wyniesie około 200 m2. Poza utworzeniem rabat, projekt zakłada również przeprojektowanie miejsc postojowych.

– Jedna z najważniejszych ulic naszego miasta, stanowiąca główny korytarz komunikacyjny do Placu Litewskiego i deptaka, przejdzie zmianę, której celem jest zwrócenie większej przestrzeni pieszym i zieleni miejskiej. To powrót do dawnej formy wykorzystania tego terenu, w przeszłości istniał tu bowiem szpaler dużych drzew, który dodawał charakteru temu miejscu. Opracowana ostatecznie dokumentacja jest wyrazem kompromisu, z pozostawieniem jednak jako priorytetu nowych nasadzeń zieleni. Projekt, poza zwiększeniem przestrzeni zielonej, ma na celu poszerzenie chodnika dla pieszych oraz poprawę ogólnej estetyki – mówi Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju.

Po zmianach, nowy charakter otrzyma przestrzeń wzdłuż północnej pierzei Krakowskiego Przedmieścia, na odcinku od ul. 3 Maja do ul. Ewangelickiej. Miejsca do parkowania zostaną uporządkowane i skoncentrowane głównie przed siedzibą Sądu Okręgowego. Do dyspozycji pozostanie 14 miejsc parkingowych, w tym 2 dla osób z niepełnosprawnościami. Obecnie ten fragment ul. Krakowskie Przedmieście obejmuje pas drogowy z 27 miejscami parkingowymi.

Parkowanie będzie odsunięte od rejonu skrzyżowania z ul. 3 Maja i przejścia dla pieszych, z uwagi na przewężenie chodnika w obrębie tego skrzyżowania. W tym miejscu pojawią się dwie duże rabaty z drzewami, nasadzeniami niskimi oraz 3 stojaki dla rowerów. Następnie, już w rejonie Sądu, miejsca parkingowe zostaną poprzedzielane mniejszymi rabatami, z dwoma drzewami w każdej. Pojawią się tym samym trzy obszary z dwoma stanowiskami parkingowymi oraz 6 stanowisk parkingowych na wprost schodów Sądu. Na końcu, najbliżej murku z kwiatami, zamontowane będą kolejne 3 stojaki rowerowe.

Zmiana polegająca na przywróceniu wzdłuż ul. Krakowskie Przedmieście zieleni sadzonej w gruncie, jest kontynuacją działań podjętych w centrum miasta, gdzie przebudowa deptaka i Placu Litewskiego zmieniają go w przestrzenie przyjazne pieszym. To jednocześnie zapowiedź kolejnych kroków na drodze do zrównoważonych zmian w przestrzeniach komunikacyjnych miasta.

Prace związane z nasadzeniem zieleni na ul. Krakowskie Przedmieście rozpoczną się na przełomie października i listopada. Następnie, jeśli warunki pogodowe pozwolą, możliwe będzie podjęcie prac drogowych związanych z remontem jezdni.

Rośliny z donic umiejscowionych przy ul. Krakowskie Przedmieście, zostaną posadzone na ul. Łęczyńskiej i Spółdzielczości Pracy (przy Decathlonie). Donice zaś trafią na ul. Niecałą (przy Urzędzie Pracy), skrzyżowanie ulic Radziwiłłowskiej i Niecałej oraz al. Piłsudskiego (przy MPWiK).

Źródło: Biuro prasowe UM Lublin

Zostaw komentarz