fbpx

Lublin dla Seniorów

24 maja 2021
1 148 Wyświetleń

Od 2017 roku Zespół Ośrodków Wsparcia w imieniu Gminy Lublin realizuje projekt pn. „Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne – tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku”. Projekt jest działaniem 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne, osi 11 Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Głównym celem projektu jest utworzenie kompleksowego systemu wsparcia dziennego, przeciwdziałanie instytucjonalizacji oraz wykluczeniu społecznemu osób starszych. Projekt umożliwił likwidację barier architektonicznych, wprowadzenie nowej usługi doraźnej pomocy żywieniowej, zwiększenie dostępności usług – zajęcia aktywizujące (terapia zajęciowa, wsparcie psychologiczne, edukacja w zakresie nowoczesnych technologii) oraz usług zdrowotnych (gimnastyka, basen, rehabilitacja ruchowa).

Obszarem niezwykle ważnym dla Lublina jest wsparcie i aktywizacja najstarszych mieszkańców naszego miasta. Opracowanie jednego z pierwszych w Polsce programu działań dedykowanego Seniorom zaktywizowało mieszkańców i zapoczątkowało serię kolejnych pomysłów, inicjatyw i przedsięwzięć w ramach solidarności międzypokoleniowej. Lokalny system nowoczesnych usług senioralnych oparty został przede wszystkim na aktywnym udziale samych seniorów. Powstały nowe centra dziennego pobytu, kluby seniora w dzielnicach, uruchomiono punkty opieki domowej oferujące m.in. dowóz posiłków, wdrożono innowacyjne projekty, takie jak Lublin Strefa 60+, program SOS dla Seniora czy też bezpłatne przejazdy komunikacją miejską dla osób 65+. Realizowany projekt jest kontynuacją działań miasta na rzecz Seniorów, a zainteresowanie nim potwierdza potrzebę takich inicjatyw – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Michał Wartacz, Z-ca Dyrektora Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie oraz Pan Henryk Pietrzak – Senior

Beneficjentami projektu są Seniorzy, osoby powyżej 60-tego roku życia zamieszkujące Miasto Lublin. Projekt zakłada wsparcie poprzez różnorodne działania ukierunkowane na utrzymanie osób starszych jak najdłużej w ich środowisku. Pozyskane fundusze pozwoliły na dostosowanie infrastruktury Centrum Dziennego Pobytu Nr 2 przy ul. Gospodarczej 7 oraz Centrum Dziennego Pobytu Nr 3 przy ul. Niecałej 16 do możliwości osób z niepełnosprawnością. Utworzono dwa nowe Kluby Seniora w dzielnicy LSM, przy ul. Pozytywistów 16 oraz w dzielnicy Czechów przy ul. Żelazowej Woli 18. Pozyskane fundusze umożliwiły otwarcie Punktu Domowej Opieki w dzielnicy Śródmieście, gdzie 30 osób z niepełnosprawnościami, mających problemy z samodzielnym poruszaniem się, zostało objętych opieką w swoim miejscu zamieszkania.

Realizacja projektu pozwoliła wzbogacić także ofertę dopasowaną do potrzeb uczestników Klubów Seniora. Największą popularnością wśród nowych form zajęć cieszą się warsztaty z arteterapii, kulinarne, edukacja kulturalna i prozdrowotna. Organizowane są również wykłady ze specjalistami z różnych dziedzin, wycieczki, pielgrzymki, spotkania okolicznościowe, bale i zabawy. Seniorzy zawsze chętnie uczestniczą w nowych formach zajęć, często przedstawiając swoje propozycje i tematy prelekcji, które ich najbardziej interesują.

Odrębnym zadaniem uruchomionym w 2019 roku był program objęcia wsparciem 400 uczestników projektu, w szczególności osób samotnych, pn. „SOS dla Seniora”. Polega ono na zapewnieniu osobom biorącym w nim udział tzw. opaski życia. Jest to urządzenie w formie opaski na nadgarstek stale monitorujące funkcje życiowe użytkownika. Wyposażone jest w przycisk SOS, czujnik mierzący tętno, detektor upadku, krokomierz oraz lokalizator GPS. W momencie poczucia zagrożenia Senior ma możliwość połączenia się z Centrum Teleopieki w celu uzyskania pomocy. Urządzenie to samoczynnie powiadomi Centrum Teleopieki, gdy osoba zasłabnie lub się przewróci. Z tej formy wsparcia w czasie trwania projektu skorzystały 592 osoby. Liczba wezwań pogotowia i służb ratunkowych to 53, zaś liczba przeprowadzonych pomiarów wśród beneficjentów to ponad 6 700 000.

Wstępnie zakładano, że z prowadzonych działań w ramach projektu skorzysta 350 osób. W obecnej chwili z nowych usług skorzystało aż 1047 osób. Jest to trzykrotnie więcej niż planowano. Zjawisko to obrazuje celowość prowadzenia tego typu działań.

Dofinansowanie do projektu uzyskane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020 na wynosi 3 129 153,45 zł, z budżetu Państwa 368 135,70 zł, a środki własne Gminy Lublin wyniosły 184 067,85zł. Całkowity budżet projektu to 3 681 357,00 zł.

tekst Michał Wartacz, foto Olga Michalec-Chlebik

Na zdjęciu wstępnym: Kadra Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie

Zostaw komentarz