fbpx

Lublin liderem w kategorii „Nieruchomości” i „Potencjał zatrudnienia”

20 września 2019
888 Wyświetleń

Znamy pełną wersję raportu na temat potencjału inwestycyjnego Lublina dla branży usług dla biznesu, przygotowanego przez przedstawicieli firm Antal, Cushman&Wakefield oraz Vastint. Lublin okazał się liderem dwóch kategorii, „Nieruchomości” i „Potencjał zatrudnienia”, a w kategorii „Potencjał edukacyjny” zajął drugie miejsce. Ostatecznie zyskał najlepsze noty wśród wszystkich badanych polskich miast. Miasta oceniono w siedmiu kategoriach.

Jednym z ważniejszych czynników decydujących o wyborze lokalizacji inwestycji z branży nowoczesnych usług dla biznesu jest wysoka jakość życia w Lublinie, która została potwierdzona w wielu raportach branżowych. Raport firmy Antal jest kolejnym dowodem na to, że udało nam się w Lublinie skutecznie zrealizować cele postawione w Strategii Rozwoju na lata 2013-2020. Potencjał inwestycyjny miasta rośnie z roku na rok. Lublin uzyskał bardzo wysokie miejsce w raporcie o stanie miast BEAS, pomimo trwającej jeszcze modernizacji dostępności komunikacyjnej. A to jest jeden z głównych czynników przyciągających inwestorów do Lublina. Jestem pewien, że jak tylko udrożnione zostaną połączenia drogowe na trasach północ (Warszawa) oraz południe (Rzeszów), a dostępność komunikacyjna miasta jeszcze bardziej się zwiększy, nasze miasto będzie liderem w większości kategorii tego prestiżowego rankingu – powiedział Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.

Podstawą do sporządzenia raportów „BEAS” była analiza subiektywnej oceny biznesowej inwestorów z branży usług dla biznesu. Ankietowani przedsiębiorcy z wybranych polskich miast – Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Poznania, Łodzi, Trójmiasta, Szczecina, a także Lublina. Respondentami w badaniu byli decydenci w firmach prowadzących działalność w Polsce, czyli prezesi, członkowie zarządów oraz dyrektorzy departamentów. Dodatkowo raport został wzbogacony o twarde dane z rynku (koszty życia, stawki nieruchomości biurowych, wynagrodzenia oferowane przez pracodawców).

Podjęliśmy ciężką pracę, by uczynić miasto przyjaznym dla biznesu, otwartym na nowych inwestorów, wspierającym przedsiębiorczość i we współpracy z uczelniami zapewniającym stały dopływ pracowników wykwalifikowanych zgodnie z potrzebami lokalnego rynku pracy. Dzięki temu dziś Lublin jest jednogłośnie wskazywany jako jedna z najbardziej atrakcyjnych lokalizacji inwestycyjnych w Polsce – komentuje Mariusz Sagan, dyrektor Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin.

Analiza zawarta w raporcie jasno wskazuje, że Lublin jest miastem o wysokiej jakości życia. Na szczególną uwagę zasługuje bezpieczeństwo, oferta edukacyjna i kulturalna, a także lokalny system opieki zdrowotnej. Poza tym autorzy raportu „Potencjał inwestycyjny Lublina” zestawili ceny wynajmu mieszkania, akademika oraz miesięcznego biletu komunikacji miejskiej w poszczególnych miastach. Lublin znalazł się wśród tych, w których koszty utrzymania należą do najniższych.

Jedną z mocnych stron Lublina jest według raportu również powierzchnia biurowa w mieście – zwłaszcza jej dostępność i jakość, a w drugiej kolejności także atrakcyjność cenowa. W kategorii „Wsparcie administracji publicznej” doceniono z kolei łatwą komunikację z jej przedstawicielami, a także wsparcie w procesie inwestycji. Lublin został oceniony wysoko pod względem potencjału edukacyjnego, rozumianego jako dostępność przyszłych pracowników, tak pod względem uczelni wyższych, jak i szkół średnich i zawodowych. To wiąże się z potencjałem zatrudnienia – według respondentów w Lublinie równie łatwo jest pozyskać kadrę niższego, jak i kadr wyższego oraz średniego szczebla o kompetencjach lingwistycznych czy analitycznych i finansowych.

Najniższe noty Lublin otrzymał w kategorii potencjału biznesowego. Autorzy przez to sformułowanie rozumieją nasycenie lokalnego rynku firmami konkurencyjnymi. Nasze miasto znalazło się w połowie skali. Niska konkurencyjność w branży to jasny sygnał, że lubelski rynek jest wciąż chłonny i dynamiczny. Coraz wyraźniejszy natomiast jest już trend migracji zawodowej wysoko wykwalifikowanych specjalistów między obecnymi w Lublinie firmami z branży IT/BPO.

O raporcie

Badanie Antal Business Environment Assessment Study prowadzone w latach 2017-2019 na próbie 588 decydentów w firmach obecnych w Polsce, zajmujących stanowiska prezesów, członków zarządów oraz dyrektorów departamentów. Badanie było prowadzone metodą CATI oraz CAWI. Raport został uzupełniony danymi dostarczonymi m.in. przez Antal, Cushman & Wakefield, Vastint, ABSL, GUS, NBP. (Materiał UM Lublin)

 

 

Zostaw komentarz