fbpx

Lublin – Miasto Kultury

13 lutego 2021
537 Wyświetleń

Ponad 10 tys. wydarzeń kulturalnych rocznie, międzynarodowa współpraca kulturalna, wielkie jubileusze, prężnie działające miejskie instytucje kultury i organizacje pozarządowe oraz stypendia i nagrody dla twórców i  artystów – to tylko część działań Miasta Lublin w dziedzinie kultury w minionej dekadzie. Wydatki Miasta Lublin na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w latach 2010-2020 wyniosły blisko 717  mln zł.  Dzięki takiej polityce, Lublin jest dzisiaj miejscem wyjątkowym na kulturalnej mapie Europy i rozpoznawalnym w wielu zakątkach świata, co wpływa również na podnoszenie jakości życia oraz twórcze zaangażowanie mieszkańców w rozwój miasta. 

– Lublin to miasto otwarte i inspirujące, a lubelską kulturę cechuje wyjątkowy charakter, który decyduje o jej integrującym i włączającym potencjale. Jest ona autentyczna i oryginalna, wyrasta z lokalnego kontekstu oraz jest nastawiona na uczestnictwo i różnorodność, na spotykanie się kultur, religii, idei, pobudzając mieszkańców do odkrywania siebie, innych ludzi i świata. Cieszące się popularnością i uznaniem międzynarodowe festiwale odbywają się niemal przez cały rok. Minione lata pokazały, że potencjał kultury w mieście jest ogromny i daje wiele możliwości jego wykorzystania do rozwoju w wymiarze zarówno osobistym, jak i wspólnotowym – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Kierunki rozwoju lubelskiej kultury wyznacza przygotowana i wdrożona Strategia Rozwoju Kultury w Lublinie na lata 2013-2020. Była to pierwsza strategia rozwoju kultury w historii miasta. Pierwotna wersja założeń tego dokumentu powstała w 2011 r. jako załącznik do aplikacji finałowej o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Strategia Rozwoju Kultury czerpie z publicznej debaty nad rozwojem lubelskiej kultury, która miała miejsce w Lublinie w ostatnich latach. W rezultacie powstał nowoczesny dokument strategiczny oparty na zasadach różnorodności kulturowej, solidarności, otwartości i współpracy. Dlatego też obok podstawowego zakresu zadań samorządu w dziedzinie kultury, zawiera on szerokie spektrum działań wymagających budowania partnerskich relacji z innymi podmiotami, przy  uwzględnieniu potrzeb różnych interesariuszy.

Na najbliższe lata Miasto wyznacza nowe cele do realizacji w ramach tej Strategii – Europejska Stolica Młodzieży 2023, Europejska Stolica Kultury 2029 oraz Nowa Strategia Rozwoju Kultury Lublina 2030.

Więcej: https://lublin.eu/kultura/informacje/wiadomosci/lublin-miasto-kultury-2010-2020,2883,41,1.html

Źródło: Biuro prasowe UM Lublin

Zostaw komentarz