fbpx
WAŻNE
LROT – najlepszy! (25 listopada, 2022 11:57 am)
Małgorzata Wzorek | “W ciszy” (20 listopada, 2022 8:59 am)
Tradycja inspirująca do twórczości (18 listopada, 2022 11:38 am)
“Dziennikarze mają głos” (16 listopada, 2022 9:31 am)

Lublin przyjazny dla niepełnosprawnych

28 lutego 2018
974 Wyświetleń

Na cotygodniowej konferencji prasowej zorganizowanej przez biuro prasowe lubelskiego ratusza, Prezydent Krzysztof Żuk i jego zastępca ds społecznych, Monika Lipińska poruszali sprawy osób niepełnosprawnych.

Przy ulicy Diamentowej, w Galerii Diamentowej od 15 marca swoją siedzibę będą miały dwie instytucje – Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Urzędu Miasta Lublin oraz Dział ds. Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Budynek ten został wybrany na siedzibę instytucji ze względu na brak barier architektonicznych, które uniemożliwiałyby korzystanie z placówki osób niepełnosprawnych ruchowo.

Połączenie dwóch różnych placówek świadczących pomoc osobom niepełnosprawnym ułatwi zainteresowanym pomocą kompleksowe załatwienie sprawy. Ta lokalizacja ma dodatkowy atut –pod tym samym adresem funkcjonuje Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, który również realizuje zadania na rzecz osób niepełnosprawnych.

W okresie przejściowym od 15 do 30 marca wszystkie wnioski będą przyjmowane zarówno w nowej siedzibie MOPR przy ulicy Diamentowej jak również pod jej dotychczasowym adresem na ulicy Zemborzyckiej.

W 2018 roku Urząd Miasta Lublin przeznaczy kwotę ponad 10 milionów złotych na wsparcie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Środki te zostaną przeznaczone na projekty wsparcia indywidualnego, realizaję programu „Aktywny Samorząd” wspierającego edukację osób niepełnosprawnych oraz wsparcie organizacji pozarządowych i projektów aktywizacji zawodowej Miejskich Ośrodków Pracy.

Miasto Lublin jest również partnerem w wielu projektach aktywizujących osoby niepełnosparwne. Są to między innymi:

  • Aktywizacja społeczna od najmłodszych lat” wspierająca dzieci zagrożone niepełnosprawnością i ich rodziny zorganizowana przez Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną INTEGRA.
  • Otwórzmy przed nimi życie” gdzie zaplanowano działania w zakresie aktywizacji dorosłych osób z niepełnosrawnościami intelektualnymi oraz ich najbliższego otoczenia. Projekt organizowany przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Lublin został również podwójnie wyróżniony w IX edycji konkursu Samorząd Równych Szans w kategorii „Przyjazne zatrudnienie w jednostkach Miasta Lublin dla osób z niepełnosprawnościami” organizowanym przez Fundację Instytutu Rozwoju Regionalnego.

Zostaw komentarz