fbpx

Lublin uhonorował o. Ludwika Wiśniewskiego

7 września 2020
1 169 Wyświetleń

Lublin uhonorował o. Ludwika Wiśniewskiego

W Teatrze Starym w Lublinie odbyła się  uroczystość wręczenia Aktu Nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Lublin Ojcu Ludwikowi Wiśniewskiemu – dominikaninowi, wybitnemu duszpasterzowi, działaczowi opozycji w okresie PRL. 

Honorowe Obywatelstwo Miasta Lublin nadawane jest uchwałą Rady Miasta z inicjatywy Prezydenta lub grupy radnych. W sprawie nadania wyróżnienia Ojcu Ludwikowi Wiśniewskiemu, stosowną uchwałę. Rada Miasta podjęła na sesji w dniu 23 kwietnia 2020 r., na której tytuł Honorowego Obywatela Miasta Lublin otrzymał również światowej sławy okulista Prof. Giuseppe Guarnaccia.

Ojciec Ludwik Wiśniewski to wieloletni duszpasterz akademicki w Lublinie i działacz opozycji antykomunistycznej w PRL, który wychowywał i kształtował młodzież w duchu wartości patriotycznych. Przez lata swojej działalności miał wkład w tworzenie środowisk demokratycznej opozycji, a z kręgu wychowanków Ojca wywodzi się wielu liderów niepodległej Polski. Od 1972 do 1981 roku Ojciec Ludwik Wiśniewski pracował w Lublinie jako duszpasterz akademicki, w tym czasie organizował spotkania dyskusyjne z udziałem środowisk niezależnych. Wspólnie ze studentami wspierał robotników – ofiary wydarzeń czerwca 1976 roku. Był współzałożycielem Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela, sygnatariuszem „Apelu do społeczeństwa polskiego” oraz uczestnikiem ogólnopolskich spotkań działaczy ROPCIO. W latach 1977–1979 uczestniczył w spotkaniach z działaczami KSS Komitetu Obrony Robotników. Współtworzył i wspomagał Ruch Młodej Polski. Od 1980 roku był kapelanem Solidarności, a po 13 grudnia 1981 roku zajął się organizacją pomocy osobom represjonowanym. W Lublinie był duszpasterzem Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw oraz pomysłodawcą i założycielem Akademii „Złota 9”– szkoły służby obywatelskiej dla młodzieży Lubelszczyzny. Jest Honorowym Obywatelem m.in. Gdańska i Wrocławia.

W gronie Honorowych Obywateli Miasta Lublin znajdują się: Prof. Wiesław Chrzanowski, Prof. Andrzej Nikodemowicz, Dr Wanda Półtawska, Julia Hartwig, Rita Gombrowicz, Prof. Rocco Buttiglione, Prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, Prof. Norman Davies, Ks. Arcybiskup Bolesław Pylak, Św. Jan Paweł II, Prezydent Miasta Lublin Marian Chojnowski, O. Hubert Czuma, Ks. Infułat Grzegorz Pawłowski, O. Ludwik Wiśniewski oraz Prof. Giuseppe Guarnaccia. 

Materiały: UM Lublin 

Zostaw komentarz