fbpx

Lublin włącza się w ogólnopolski protest samorządów

28 listopada 2020
463 Wyświetleń

Miasto Lublin włącza się w ogólnopolski protest samorządów polegający na wyłączeniu świateł w symbolicznych punktach poszczególnych miejscowości.  1 grudnia o 17.00 na godzinę zgaśnie iluminacja na Placu Litewskim, najbardziej reprezentacyjnej, zabytkowej przestrzeni publicznej w samym sercu Lublina. Choć wyłączenie będzie widoczne, nie będzie ono stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa mieszkańców.

– Udział Lublina w ogólnopolskiej akcji organizowanej przez polskie samorządy ma wymiar symboliczny. Jest formą sprzeciwu wobec polityki rządu dotyczącej finansowania samorządów, które cały czas ponoszą konsekwencje zmian w systemie podatkowym wprowadzone w II połowie 2019 roku i kontynuowane są w tegorocznych pracach legislacyjnych. Już teraz szacujemy, że z tych powodów w 2021 roku do budżetu Miasta Lublin nie wpłynie kwota ok. 80 mln zł. Ograniczenie udziału samorządów we wpływach z PIT i CIT, procedowane właśnie w polskim parlamencie, uniemożliwi wieloletnie planowanie inwestycji. Dodatkowo w 2021 roku zaplanowana subwencja oświatowa nie pokryje nawet kosztów wynagrodzeń pracowników oświaty. Do zadań, które powinny być finansowane z subwencji oświatowej przekazywanej z budżetu państwa, w 2021 roku Miasto Lublin ze środków własnych dołoży ponad 178 mln zł. Ubytek dochodów spowodowany decyzjami rządu oraz niedoszacowanie subwencji oświatowej zagraża kontynuowaniu strategii rozwoju miasta i hamuje realizację procesów inwestycyjnych prowadzonych na rzecz mieszkańców Lublina. Już teraz przyszłoroczny budżet, nad którym trwają intensywne prace jest trudny do skonstruowania, a kolejne decyzje rządu ograniczające dochody samorządu pogłębiają kryzys finansowy. W obecnej sytuacji pandemicznej i niepewności legislacyjnej, długofalowe planowanie inwestycyjne jest wręcz niemożliwe. Swój sprzeciw samorządy wyrażały już wielokrotnie, m.in. podczas posiedzeń Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu. J ako samorządowcy stanowczo protestujemy wobec decyzji większości parlamentarnej, które po raz kolejny pozbawiają samorządy środków finansowych  – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin. 

1 grudnia, podczas trwania akcji,  na Placu Litewskim  od 17.00  na godzinę zostaną wyłączone: podświetlenia fontanny multimedialnej, iluminacje zabytków usytuowanych wokół Placu Litewskiego oraz pomników znajdujących się na placu, podświetlenia drzew oraz elementów małej architektury. Wyłączony zostanie również napis „I love Lublin”. Włączone natomiast pozostanie oświetlenie wysokie ciągów komunikacyjnych – latarnie na przedłużeniu Deptaka w ul. Krakowskie Przedmieście oraz przy ścieżkach parkowych na Pl. Litewskim.

Celem samorządowej akcji jest również zwrócenie uwagi na to, jak obecność Polski w Unii Europejskiej i możliwość skorzystania z funduszy europejskich wpłynęła na rozwój gospodarczy, infrastrukturalny czy społeczny naszego kraju. Transfery środków pieniężnych z UE do Polski wyniosły od 2004 r – 188,8 mld, a odliczając środki wpłacone przez Polskę do unijnego budżetu pozostaje korzystne saldo w wysokości 127,9 mld euro. Tylko w samym Lublinie, dzięki wykorzystaniu funduszy unijnych, od 2004 roku zrealizowano projekty inwestycje o wartości 5,1 miliarda złotych, z czego 3 miliardy pozyskano ze środków europejskich. Bez dostępu do funduszy EU nie byłoby tak dynamicznego rozwoju Lublina. Jednocześnie przypominamy, że proponowane przez UE mechanizmy finansowe w ramach Funduszu Odbudowy i Wieloletniej Perspektywy Finansowej są bardzo korzystne dla Polski. Uzgodniony transfer środków pieniężnych dla Polski na lata 2021-2027 ma wynieść 157,2 mld euro, w tym m.in. dotacje z funduszu odbudowy – 23,1 mld euro (plus pożyczki na poziomie 34,2 mld euro), dotacje w ramach polityki spójności – 66,4 mld euro, czy tez w ramach wspólnej polityki rolnej – 28,5 mld euro.

Plac Litewski to główny skwer miejski o powierzchni 1,56 ha, gdzie odbywają się oficjalne ceremonie z okazji świąt i uroczystości narodowych oraz inne publiczne wydarzenia i imprezy kulturalne. Na Placu Litewskim oraz jego najbliższym otoczeniu miało miejsce wiele istotnych dla historii Lublina i kraju wydarzeń, m.in. związanych z zawarciem unii polsko-litewskiej czy powstaniem w 1918 roku tzw. rządu lubelskiego. Rewitalizacja Placu Litewskiego zakończyła się w czerwcu 2017 roku. W ramach modernizacji uporządkowana została przestrzeń publiczna Placu Litewskiego o powierzchni ok. 35 tys. m2, która tworzy teraz salon miasta. Miejsce centralnej fontanny miejskiej zajął nowoczesny i interaktywny kompleks urządzeń wodnych, który umożliwia tworzenie różnorodnych pokazów za pomocą laserów przestrzennych i muzyki. Nowa fontanna główna obejmuje powierzchnię liczącą około 1435 m2. Nowością jest wyłącznie z ruchu kołowego i przekształcenie w reprezentacyjny pasaż pieszy ul. Krakowskie Przedmieście na odcinku od ul. Kołłątaja do ul. Kapucyńskiej oraz ul. Plac Litewski. W 2018 roku odnowiona została nawierzchnia deptaka w ciągu Krakowskiego Przedmieścia. Przestrzeń zyskała nową jakość, z lepszym oświetleniem, nasadzeniami drzew i ławkami. Przy okazji rewitalizacji wykonane zostały prace archeologiczne prowadzone na Placu Litewskim, deptaku i Placu Łokietka. Były to najszersze i najbardziej znaczące z punktu widzenia naukowego badania archeologiczne, jakie kiedykolwiek dotąd przeprowadzono w Śródmieściu Lublina. W 2019 roku Miasto Lublin otrzymało 2. nagrodę w XIII edycji konkursu na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce za realizację projektu „Zmiana zagospodarowania placu Litewskiego oraz przebudowa istniejącego deptaka w Lublinie”. Nagroda została przyznana w kategorii Zrewitalizowana przestrzeń publiczna. Konkurs jest organizowany przez Towarzystwo Urbanistów Polskich we współpracy ze Związkiem Miast Polskich. Całkowity koszt projektu to 66 mln zł, wartość dofinansowania z UE to 42 mln zł, a dofinansowanie z budżetu państwa wyniosło blisko 6 mln zł. Termin realizacji projektu to lata 2014-2018.

Organizatorem symbolicznego protestu jest Stowarzyszenie „Tak! Samorządy dla Polski”. 

Źródło: Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta Lublin

Zostaw komentarz