fbpx

Lublin z tytułem „Polskiej Marki Turystycznej”

17 września 2019
850 Wyświetleń

Miasto Lublin zostało nagrodzone tytułem „Polskiej Marki Turystycznej” przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. W poniedziałek, 16 września 2019 roku w Reducie Banku Polskiego odbyło się wręczenie tytułów w ramach projektu „Polskie Marki Turystyczne”. W wydarzeniu uczestniczyli między innymi Witold Bańka, Minister Sportu i Turystyki, Anna Krupka, Sekretarz Stanu w MSiT oraz Robert Andrzejczyk, Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej.

Kapituła powołana przez Ministra Sportu i Turystyki oraz Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej dokonała analizy 117 zgłoszeń, spośród których przyznano jedynie 5 tytułów „Polskiej Marki Turystycznej” (uczestnik spełniający wytyczne w zakresie dobrych praktyk zarządzania i promocji marką turystyczną) oraz 6 tytułów „Polska Marka Turystyczna – kandydat” (uczestnik, który potrzebuje dalszego wsparcia doradczo-eksperckiego).

Nagrodzeni zwycięzcy w kolejności alfabetycznej:

Tytuł „Polska Marka Turystyczna”

 • Marka Beskidy
 • Kraina Lessowych Wąwozów
 • Lublin
 • Śląsk Cieszyński
 • Toruń

Tytuł „Polska Marka Turystyczna – kandydat”

 • Jura Krakowsko-Częstochowska
 • Mazury Zachodnie
 • Puszcza Białowieska
 • Szlak wokół Tatr
 • Zamość
 • Ziemia Świętego Krzyża

Kapituła konkursowa szczególnie podkreślała spójność działań promocyjnych oraz wysoki poziom zarządzania ofertą turystyczną Miasta Lublin. Wielość rozwiązań przygotowanych z myślą o turystach krajowych i zagranicznych, konsekwencja we wdrażaniu marki Lublin. Miasto Inspiracji w ramach struktur Urzędu Miasta Lublin oraz liczne podmioty i instytucje kulturalne stały się przesłankami do przyznania Lublinowi tego prestiżowego tytułu.

Wszyscy zakwalifikowani, w szczególności kandydaci do tytułu „Polska Marka Turystyczna”, otrzymają dostęp do zapewnionego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki wsparcia w postaci udziału w szkoleniach, doradztwa eksperckiego, organizacji audytów, wizyt studyjnych czy uczestnictwa w badaniach wizerunku danych destynacji turystycznych.

Laureaci tytułu „Polskiej Marki Turystycznej” będą mogli korzystać również ze wsparcia Polskiej Organizacji Turystycznej w prowadzeniu działań promocyjnych, m.in. z obniżonego kosztu udziału w branżowych targach w kraju i za granicą oraz w wystawach i wydarzeniach promocyjnych, produkcji materiałów promocyjnych, organizacji podróży studyjnych dla przedsiębiorców i potencjalnych kontrahentów oraz dziennikarzy.

Intencją Ministerstwa Sportu i turystyki jest by znak „Polska Marka Turystyczna” stał się prestiżowym certyfikatem oznaczającym jakość, atrakcyjność i niezawodność, a turyści będą brać go pod uwagę przy planowaniu swoich podróży.

Projekt „Polskie Marki Turystyczne” został opracowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki we współpracy z Polską Organizacją Turystyczną i zakłada stworzenie pakietów produktów turystycznych, tworzących jedną, spójną całość promowaną jako marka turystyczna. Został on także wpisany do Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Aplikacje konkursowe do udziału w projekcie „Polskie Marki Turystyczne” należało złożyć do 31 marca 2019r. Projekt skierowany jest do zarejestrowanych w Polsce organizacji, samorządów terytorialnych i gospodarczych, instytucji, spółek, fundacji, stowarzyszeń, przedsiębiorców prywatnych, organizatorów turystyki oraz innych jednostek, których jednym z celów lub zadań statutowych jest promocja turystyki. (materiały UM Lublin)

Zostaw komentarz