fbpx
WAŻNE
Inscenizacja Bitwy nad Bugiem (24 czerwca, 2021 5:58 pm)
12. Lublin Jazz Festiwal (23 czerwca, 2021 6:49 pm)
W Labiryncie sztuki (22 czerwca, 2021 12:01 pm)
Drohobycz w akwareli (21 czerwca, 2021 5:16 pm)

Marcin Maron z UMCS laureatem nagrody Polskiej Akademii Nauk

23 listopada 2020
300 Wyświetleń

Dr hab. Marcin Maron z Katedry Sztuki Mediów Cyfrowych UMCS otrzymał Nagrodę Komitetu Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk za wybitne osiągnięcia naukowe z zakresu nauk o sztuce – filmoznawstwo. Nagrodą wyróżniono monografię „Romantyzm i kino. Idee i wyobrażenia romantyczne w filmach polskich reżyserów z lat 1947–1990”, wyd. UMCS Lublin 2019. W lipcu 2020 roku publikacja ta została również nominowana do Nagrody Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami.

Książka „Romantyzm i kino. Idee i wyobrażenia romantyczne w filmach polskich reżyserów z lat 1947–1990” jest próbą namysłu nad sposobem pojawiania się idei i wyobrażeń romantycznych w polskich filmach fabularnych z lat 1947–1990. Romantyzm jest w niej rozumiany jako fenomen historyczny, a zarazem nurt idei i wyobrażeń trwale kształtujących postawy duchowe i artystyczne. Autor poszukuje odpowiedzi na pytania: w jaki sposób reżyserzy filmowi aktualizowali romantyczne idee, dzieła i wizerunki historii oraz jak tradycja romantyczna była postrzegana i modyfikowana w kulturze okresu PRL. W głównej części książki przedstawiono analizy i interpretacje wybranych filmów: A. Wajdy, A. Żuławskiego, W. Hasa, S. Różewicza, T. Konwickiego, G. Holoubka i P. Szulkina.

Dr hab. Marcin Maron pracuje w Katedrze Sztuki Mediów Cyfrowych Instytutu Sztuk Pięknych UMCS. Z wykształcenia jest operatorem filmowym, fotografikiem, absolwentem Wydziału Operatorskiego PWSFTViT w Łodzi, a także filmoznawcą, habilitację uzyskał w Instytucie Sztuk Audiowizualnych UJ w Krakowie. Zajmuje się fotografią i historią filmu polskiego. Jest autorem wielu publikacji, m.in. monografii dotyczącej twórczości filmowej – „Dramat czasu i wyobraźni. Filmy Wojciecha J. Hasa”, wyd. Kraków 2010, nominacja do nagrody im. B. Michałka.

Źródło: Centrum Prasowe UMCS

Zostaw komentarz