fbpx

Marka Lubelska Oświata / 2010-2020

2 lutego 2021
523 Wyświetleń

Budowa nowych obiektów szkolnych, modernizacja szkół i placówek, nowoczesna infrastruktura sportowa dla lubelskich uczniów, rozwój kadry pedagogicznej, program stypendialny, rozwój szkolnictwa zawodowego oraz nowe miejsca dla przedszkolaków. To najważniejsze zmiany w lubelskiej oświacie na przestrzeni minionej dekady. Wydatki na zdania oświatowe stanowiły ponad jedną trzecią budżetu Miasta rocznie. W latach 2010-2020 przeznaczono na ten cel ponad 7 mld zł.

– Rozwijanie jakości i efektywności kształcenia jest od lat jednym z priorytetów Miasta i stanowi integralną część zadań i zaleceń określonych w Strategii Rozwoju Lublina. Od lat realizujemy lokalną politykę edukacyjną z uwzględnieniem aktualnych wyzwań demograficznych, kulturowych, gospodarczych i społecznych. Rezultatem takich założeń jest wysoki odsetek wydatków Miasta ze środków własnych w relacji do otrzymywanych na te zadania subwencji i dotacji. Wydatki na zadania oświatowe stanowią od lat największą pozycję budżetu Lublina. Jest to wynikiem zarówno wielkości realizowanych przez Miasto zadań, jak również troski o jak najwyższy poziom świadczonych usług. Rozwój oświaty i inwestowanie w wiedzę stanowi obszar szczególnego zainteresowania i znaczących sukcesów naszego samorządu – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Miniona dekada w oświacie to przede wszystkim działania inwestycyjne. Powstały nowe obiekty, m.in. Zespół Szkół nr 12 przy ul. Sławinkowskiej, Zespół Szkół nr 13 przy ul. Berylowej oraz Szkoła Filialna dla Dzieci z Autyzmem przy ul. Kurantowej. Dokonano również modernizacji ponad 30 szkół i placówek, spośród których na szczególną uwagę zasługuje przebudowa budynków dawnego Gimnazjum nr 13 na potrzeby Szkoły Muzycznej I i II stopnia, w wyniku której powstał obiekt o wysokim standardzie z nowoczesną salą koncertową. Duże zmiany zaszły również w infrastrukturze sportowej lubelskich szkół, o czym świadczą nowe lub odnowione pływalnie, kompleksy boisk oraz place zabaw w szkołach podstawowych. Nowe boiska i sale umożliwiają lubelskim uczniom udział w lekcjach wychowania fizycznego oraz uprawianie różnych dyscyplin w bezpiecznych warunkach. W ostatnich latach powstało także 7 przedszkoli w 10 lokalizacjach, co przekłada się na 1430 nowych miejsc dla najmłodszych.

– Odpowiedni poziom finansowania oświaty przekłada się na zapewnienie szkołom i placówkom właściwych warunków nauki i pracy. Dzięki takiej polityce oświatowej Miasto Lublin może poszczycić się wysoką jakością kształcenia, którą potwierdzają wyniki egzaminów zewnętrznych oraz zdawalność matury, istotnie wyższe od średniej krajowej oraz wysoka pozycja szkół Lublina wśród dwunastu miast należących do Unii Metropolii Polskich. O wysokim poziomie lubelskiej oświaty w ostatnim dziesięcioleciu jednoznacznie świadczą również liczne wyróżnienia. Lublin, co roku otrzymuje tytuł Samorządowy Lider Edukacji – jeden z najbardziej cenionych certyfikatów jakości, jaki może otrzymać jednostka samorządu terytorialnego za osiągnięcia w dziedzinie polityki oświatowej i wzorowe zarządzanie szkolnictwem – mówi Mariusz Banach, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin, ds. Oświaty i Wychowania.

Na rozwój oświaty Miasto z powodzeniem pozyskuje fundusze europejskie. Dzięki środkom unijnym, w wielu szkołach udało się zapewnić wysokie standardy wyposażenia, co istotnie przekłada się na jakość i efektywność nauczania. Ponad 100 pracowni i warsztatów szkolnych zostało doposażonych w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne, w tym pracownie zawodowe, w których stworzone warunki nauki zawodu analogiczne do rzeczywistego środowiska pracy. Na wyposażenie pracowni szkolnych pozyskano ponad  6,5 mln zł. Środki europejskie pomogły również zrealizować kilka inwestycji oświatowych. Wśród nich warto wymienić przebudowę, remont budynku szkoły i zakup wyposażenia do pracowni szkolnych w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów, budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych oraz wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych Miasta Lublin. Środki na nowoczesną infrastrukturę szkolną w ramach projektów unijnych wyniosły ponad 35 mln zł.

więcej: https://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/aktualnosci/marka-lubelska-oswiata-2010-2020,531,1082,1.html

Źródło: Biuro prasowe UM Lublin

Zostaw komentarz