fbpx

„Metamorfozy stepu” Iryny Syzonenko

5 kwietnia 2023
368 Wyświetleń

Już niedługo w Galerii OKNA Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie będzie można oglądać prace Iryny Syzonenko. Wystawa „Metamorfozy stepu” zostanie otwarta 14 kwietnia, piątek, o godz. 17.00.

Iryna Syzonenko jest historykiem sztuki i artystką. Ukończyła Narodową Akademię Sztuki i Architektury w Kijowie i jest członkiem Narodowego Związku Artystów Ukrainy. Otrzymała cztery granty Fundacji George’a Sorosa (USA), grant Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Charkowie. Od 2018 roku mieszka na stałe w Polsce, rozpoczęła studia doktoranckie w Instytucie Historii Sztuki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

Zajmuje się grafiką i fotografią. Poszukuje plastycznych związków pomiędzy słowem a obrazem artystycznym. Prezentowała prace na 23 wystawach indywidualnych (Polska, Ukraina, Zjednoczone Emiraty Arabskie) i 16 wystawach zbiorowych (Polska, Ukraina, USA). Jest autorką publikacji naukowych wydanych w Kanadzie i na Ukrainie, uczestniczką Kongresów Inicjatyw Europy Wschodniej i forów Europa-Ukraina.

Projekt „Metamorfozy stepu”

„Można by sądzić, że na świecie wszystko układa się wspaniale, tylko że w ziemi leżą dziesiątki milionów pozabijanych ludzi” (Herman Hesse “Wilk stepowy“)

Wybitny naukowiec ubiegłego wieku L. Gumiliow charakteryzował step jako unikatową kombinację elementów krajobrazowych, miejsce rozwoju etnosu. Step Ukraiński (dalej -S.U.), jako część stepowej Europy, ma oryginalną kompozycję, panoramę i perspektywę.

S.U. jest różnorodnością biologiczną i krajobrazową ze swoim ekosystemem, do którego wchodzą wyjątkowa flora i fauna. Widoki S.U. wyzwalają całe spektrum emocjonalno-duchowych odczuć, trawy tworzą prawie zamknięty dywan: trawy z piór, tipczaki, płatki owsianki, rumianek, bluegrass, maki, tulipany i inne. Na tych dywanach żyją kozy, gryzonie, zające, sarny, wilki stepowe, gady, jaszczurki, dropie. Po niebie latają orły stepowe, skowronki, motyle, muchy i inne. Step był kolebką i miejscem powstania kultur stepowych koczowników i plemion stałego zamieszkania.

Plemiona stepowych narodów: Ujgurzy, Czarni Bułgarzy, Hunowie, Alanowie, Mongołowie, Krymczacy, Taurowie, Połowcy, Sarmaci, Skify, Prasłowianie i inni. O stepie można mówić jako o obiekcie dziedzictwa historycznego, kulturowego, archeologicznego. S.U. jest pełen zabytków kultury, historii: kopców, kamiennych grobów, idoli, steli na grobach wojowników. Przez S.U. biegną szlaki komunikacyjne i handlowe: izumski, kuczmański, bachmutski, jedwabny i inne.

W czasach wojny ukraińsko-rosyjskiej 2014-2021 i wojny od 24 lutego 2022 [a są to terytoria obwodów Ukrainy i stepowego Krymu: Chersońskiego, Nikołajewskiego, Zaporoskiego, Ługańskiego, Donieckiego] S.U. został zniszczony w wyniku stałego i intensywnego obstrzału pociskami artylerii, rakietami i bombami lotnictwa wojskowego, a także skażony chemicznie przez bomby fosforowe i pociski.

Dlatego celem projektu “Metamorfozy stepu” jest pokazanie przez obrazy sztuki graficznej i autorską fotografię jeszcze jednego aspektu tragedii narodu ukraińskiego w tej nieludzkiej wojnie.

Iryna Syzonenko, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Lublin

Więcej: www.mbp.lublin.pl/kalendarium/details/2023-04-14/513-metamorfozy-stepu-14-kwietnia

foto MBP im. H. Łopacińskiego w Lublinie

Zostaw komentarz