fbpx
WAŻNE
Zamek w Kazimierzu Dolnym zdobyty! (27 września, 2022 7:45 am)
Biznes Forum & Gala LKB 2022 (19 września, 2022 4:00 pm)
Bluesowe brzmienie w Lublinie (15 września, 2022 8:49 am)
Barwne wejście w inny wymiar (10 września, 2022 1:12 pm)

Międzynarodowi „zbieracze wspomnień” spotkają się w Zamościu

2 marca 2015
Komentarze wyłączone
602 Wyświetleń

zamoscZamojskie Centrum Wolontariatu realizuje w dniach 1 – 10 marca międzynarodowe spotkanie historyczne zatytułowane LET ME TELL YOU A STORY. Jego uczestnikami są młodzi ludzie, przedstawiciele organizacji młodzieżowych i pozarządowych z Bułgarii, Chorwacji, Czech, Rumunii, Turcji, Węgier i Polski, którzy będą wspólnie zgłębiać wiedzę o losach Dzieci Zamojszczyzny na tle wojennych wydarzeń w regionie.

W tym celu uczestnicy projektu spotkają się ze świadkami historii, przeprowadzą z nimi wywiady i opiszą losy. Wymienią się wiedzą dotyczącą omawianego okresu, zwiedzą miejsca pamięci w Zamościu oraz muzea w Bełżcu i na Majdanku. Wszystkie działania będą poprzedzone warsztatami: integracyjnymi, dziennikarskimi, animacji językowej i komunikacji interkulturowej.  Podczas wizyty w prowadzonej przez Centrum Świetlicy Dziennego Wsparcia, poznają formy i metody opieki nad  poszkodowanymi przez III Rzeszę, które skonfrontują z rozwiązaniami stosowanymi w ich środowiskach lokalnych.

W trakcie pobytu młodych Europejczyków w Zamościu,  nie zabraknie też czasu na zwiedzanie i promocję miasta. To międzynarodowe wydarzenie poprzedziła wizyta przygotowawcza. W dniach 22.02 – 24.02, liderzy z w/w krajów wspólnie omawiali z polskimi uczestnikami i koordynatorem szczegóły poszczególnych działań.

Marcowe spotkanie  jest głównym elementem czteromiesięcznego projektu realizowanego przez Zamojskie Centrum Wolontariatu w ramach sektora ‘Młodzież’ programu Erasmus+. Projekt LET ME TELL YOU A STORY został objęty honorowym patronatem Andrzeja Wnuka –  Prezydenta Miasta Zamość.

Materiał nadesłany

Komenatrze zostały zablokowane