fbpx

MUP wspiera bezrobotnych i przedsiębiorców

13 listopada 2020
485 Wyświetleń

Miejski Urząd Pracy w Lublinie cały czas realizuje programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. Rozdysponowuje również środki, będące wsparciem dla przedsiębiorców w ramach tzw. tarczy antykryzysowej. Łącznie na te cele przekazano już 180 mln zł.

– Dokładamy starań, by formy wsparcia były efektywne i dawały szansę na realną pomoc zarówno bezrobotnym, jak i pracodawcom. Staże to instrumenty rynku pracy, które co roku cieszą się największym zainteresowaniem zarówno ze strony pracodawców, jak i osób bezrobotnych. Przedsiębiorcy korzystają również chętnie ze środków na organizację prac interwencyjnych czy doposażenie stanowiska pracy – mówi Monika Lipińska, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Społecznych.

Według stanu na dzień 31 października liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie wynosiła 10 243 osoby, czyli zmalała w stosunku do poprzedniego miesiąca o 104 osoby. Stopa bezrobocia na koniec września dla Miasta Lublin kształtowała się na poziomie 5,7% (dla województwa lubelskiego wynosiła 7,9%, dla całej Polski 6,1%) i w stosunku do sierpnia 2020 nie zmieniła się. GUS nie opublikował jeszcze danych o stopie bezrobocia za październik.

Aktualnie MUP w Lublinie posiada jeszcze środki finansowe na dotacje dla osób do 30 roku życia chcących założyć własną działalność gospodarczą oraz na organizację staży dla osób w wieku powyżej 30 lat. O środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz udział w stażach mogą ubiegać się bezrobotni mieszkańcy Lublina zarejestrowani w Miejskim Urzędzie Pracy.

Podpisując umowę o organizację stażu pracodawca nie ponosi kosztów związanych z jej realizacją, finansuje jedynie wstępne badania lekarskie stażysty. To urząd pracy wypłaca stypendium stażowe dla skierowanego bezrobotnego. Obecnie wynosi ono 120% zasiłku dla bezrobotnych, czyli 1440 zł brutto. Nabór wniosków prowadzony jest do wyczerpania środków finansowych.

Szczegółowe informacje o możliwości ubiegania się o wsparcie dostępne są na stronie internetowej Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie: www.muplublin.praca.gov.pl. Informacje można też uzyskać telefonicznie pod nr tel.: 81 466 52 52. Numer telefonu przeznaczony dla pracodawców: 81 466 52 44.

MUP wypłaca nadal pomoc w ramach tarczy antykryzysowej. W związku z przyjętym pakietem ustaw nazywanych tarczą antykryzysową do Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie do końca października wpłynęło ponad 29 tys. wniosków o udzielenie wsparcia. Pomoc finansową przyznano dla ponad 25 tys. lubelskich pracodawców, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych, na łączną kwotę ponad 167 mln. zł

Źródło: Biuro Prasowe w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin

Zostaw komentarz