fbpx

Nagroda Gospodarcza dla najlepszych przedsiębiorców

25 listopada 2019
673 Wyświetleń

BURY S.A., CHEMNOVATIC Sp. z o.o. Sp. k., Codete Sp. z o.o. Sp. k., DataArt Poland Sp. z o.o., GIS Support Sp. z o.o., Grupa Żagiel, Lactex Sp. z o.o., Modern-Expo S.A., NETRIX S.A., SII Sp. z o.o., Sollers Consulting Sp. z o.o., uPaid Sp. z o.o., to laureaci w rozstrzygniętym już Konkursie o Nagrodę Gospodarczą Prezydenta Miasta Lublin. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 22 listopada br. podczas dorocznej Gali Przedsiębiorczości wieńczącej Konkurs, w której uczestniczyło ponad 120 przedstawicieli lubelskiego biznesu.

Wspólnym mianownikiem, który łączy przedsiębiorstwa corocznie nagradzane w Konkursie o Nagrodę Gospodarczą, jest przyczynianie się ich działalności do rozwoju potencjału gospodarczego Lublina. Atrakcyjność biznesowa naszego miasta stale przyciąga nowych inwestorów z kraju i z zagranicy. Budujemy silny Lublin, który wspiera przedsiębiorców i jest przyjazny mieszkańcom. Raz jeszcze gratuluje laureatom, życzę dalszych sukcesów, a także zachęcam do zgłoszeń w kolejnych latach – powiedział Krzysztof Żuk, Prezydent Lublina.

Rozwój gospodarczy miasta podyktowany jest nie tylko obecnością dużych inwestorów, ale również drobnych przedsiębiorstw. To na ich rzecz Miasto Lublin podejmuje wiele działań wspierających mały lokalny biznes, aby mogły rozwijać się tzw. przemysły kreatywne, a także lokalne rzemiosło. W tym roku, by docenić małych przedsiębiorców, Kapituła Konkursowa zdecydowała się o przyznaniu wyróżnień w nowej Kategorii – Przemysły Kreatywne.

Galę Przedsiębiorczości 2019 otworzyło wystąpienie Janusza Lewandowskiego, lublinianina, polskiego ekonomisty i polityka, uczestnika przełomowych wydarzeń tworzących najnowszą historię Polski, unijnego komisarza ds. budżetu, a obecnie Posła Parlamentu Europejskiego zaangażowanego w gospodarkę realną, czyli przemysł
i energetykę

Jestem niezwykle dumny z tego, w jaki sposób przekształca się Lublin. Obserwując zmiany, jakie zachodzą w mieście i kierunek jego rozwoju, jaki obrały władze miasta, jestem przekonany, że Lublin jest na stabilnej ścieżce rozwoju gospodarczego. Ogromna w tym zasługa lubelskiej przedsiębiorczości, funduszy europejskich, ale także mądrego zarządzania miastem. Szczególnie cieszy potencjał innowacyjności, porównywalny
z Pomorzem oraz wysoka ranga ośrodka informatycznego. Coraz większa dostępność komunikacyjna i nowoczesna przestrzeń biurowa, a lepsze profilowanie nauczania umożliwia zatrzymanie absolwentów uczelni w Lublinie. Jest więc wiele powodów do dumy –
powiedział Janusz Lewandowski.

Laureatów Nagrody Gospodarczej Prezydenta Miasta Lublin w poszczególnych kategoriach wyłania Kapituła Konkursowa, w skład której wchodzą przedstawiciele środowiska biznesu, świata nauki, mediów i samorządu.

Laureaci tegorocznego Konkursu o Nagrodę Gospodarczą Prezydenta Miasta Lublin:

KATEGORIA MŁODE FIRMY

Wyróżnienie:

CHEMNOVATIC Sp. z o.o. Sp. k. – za ciągły rozwój technologii podnoszący jakość produktów, współpracę B+R z Politechniką Lubelską oraz ambitne plany inwestycyjne prowadzące do dołączenia do czołówki firm europejskich.

CODETE Sp. z o.o. Sp. k. – za systematyczny wzrost zatrudnienia i rozwój firmy, szerokie portfolio kompetencyjne, elastyczną metodę pracy z klientem oraz zdywersyfikowanie rynków zbytu.

DataArt Poland Sp. z o.o. – za wkład i zaangażowanie w rozwój miasta Lublin poprzez inicjowanie szeregu działań inspirujących przyszłość i kształtujących tożsamość branży.

KATEGORIA INNOWACYJNOŚĆ

Nagroda główna:

Netrix S.A. – za wiodącą pozycję ośrodka tomografii w kraju, realizację szeregu projektów innowacyjnych, w tym B+R mający na celu rozwój działalności firmy, ponad dwukrotny wzrost zatrudnienia oraz wielopoziomową współpracę ze ośrodkami naukowymi.

Wyróżnienie:

uPaid Sp. z o.o. – za wdrożony projekt Host Card Emulations, który jest wynikiem pracy lubelskich pracowników firmy. Dzięki wdrożonej technologii firma jest jednym z 4 certyfikowanych dostawców rozwiązań NFC dla światowych banków

KATEGORIA OBECNOŚĆ NA RYNKU GLOBALNYM

Nagroda główna:

Modern-Expo S.A. – za doskonałość operacyjną przy jednoczesnej realizacji najbardziej skomplikowanych projektów dla klientów detalicznych, dywersyfikację rynków zbytu oraz stały wzrost zatrudnienia w firmie.

Wyróżnienie:

Lactex Sp. z o.o. – za podniesienie efektywności sprzedaży eksportowej oraz skuteczne pozyskiwanie klientów na nowych perspektywicznych rynkach.

Sollers Consulting Sp. z o.o. – za budowanie wartości marki zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym, współpracę z lubelskimi uczelniami wyższymi oraz lokalne zaangażowanie w działania CSR.

KATEGORIA FIRMY DUŻE – LOKOMOTYWY GOSPODARCZE MIASTA

Nagroda główna:

BURY Sp. z o.o. – za realizację nowoczesnych i innowacyjnych projektów inwestycyjnych, pozytywny wpływ na lubelski rynek pracy oraz aktywne działanie na rzecz rozwoju gospodarczego miasta Lublin.

Wyróżnienie:

SII Sp. z o.o. – za stale rosnące tempo rozwoju firmy oraz zwiększanie zatrudnienia ok. 60 pracowników rocznie, a także ogromne zaangażowanie w działalności CSR dla lubelskiej społeczności.

KATEGORIA PRZEMYSŁY KREATYWNE

Wyróżnienie:

GIS Support Sp. z o.o. – za pozytywny wpływ na kształtowanie wizerunku miasta Lublin jako jednostki nowoczesnej i innowacyjnej, a także otwartej na wykorzystanie nowych technologii.

KATEGORIA NAGRODA SPECJALNA

Grupa Żagiel – za aktywne działanie na rzecz rozwoju gospodarczego miasta Lublin, zdywersyfikowany model działalności, systematyczne zwiększanie zatrudnienia oraz szeroka działalność charytatywną.

Zostaw komentarz