fbpx

Najlepsze prace dyplomowe nagrodzone

10 grudnia 2020
534 Wyświetleń

Znamy laureatów tegorocznego Konkursu Prezydenta Miasta Lublin na najlepszą pracę dyplomową poświęconą tematyce rozwoju gospodarczego miasta. Z uwagi na wysoki poziom tegorocznej edycji, komisja konkursowa zdecydowała o przyznaniu poza nagrodą główną także czterech wyróżnień. – Od lat konkurs cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, to pokazuje, że tematyka związana z szeroko rozumianym rozwojem lokalnym, głównie w kontekście gospodarczym jest doskonałym polem do pracy badawczej. Zgłoszone prace dyplomowe w tegorocznej edycji prezentują wysoki poziom. Dzięki udziałowi w konkursie mają szansę dotrzeć do szerokiego grona odbiorców oraz mieć realny wpływ na rozwój Lublina i funkcjonowanie Miasta. Dziękuję wszystkim uczestnikom XI edycji za udział w konkursie, a laureatom gratuluję i życzę kolejnych sukcesów – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Przy ocenie prac dyplomowych, komisja konkursowa zwracała uwagę na możliwe do osiągnięcia efekty, przekładające się na zrównoważony rozwój Lublina, a także użyteczność proponowanych rozwiązań dla mieszkańców. Doceniono twórcze i pomysłowe spojrzenie na wybrany problem, a także innowacyjność proponowanych rozwiązań. Członkowie Komisji oceniali także to, czy aspekt badawczy prac może być wykorzystany w przyszłości, w przedsięwzięciach realizowanych na rzecz miasta. Do konkursu w tym roku przyjmowane były prace licencjackie, magisterskie, inżynierskie oraz doktoranckie z zakresu szeroko rozumianego rozwoju gospodarczego Lublina, obronione na dowolnej uczelni i kierunku studiów, nie wcześniej niż w 2017 r.

Nagrodę główną o wartości 6 tys. zł otrzymała Karolina Czyż, absolwentka Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS za pracę pt. „Wykorzystanie GIS do oceny dostępności komunikacyjnej Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego”, napisaną pod kierunkiem dr hab. Waldemara Kociuby, prof. UMCS. Przedmiotem zwycięskiej pracy jest dostępność komunikacyjna LOF oraz wnikliwa ocena obecnego stanu sieci. Wyróżnienia w wysokości 2 tys. zł otrzymali:

  • Krystyna Mysiuk oraz Maryna Mysiuk, absolwentki Wydziału Budownictwa i Architektury PL, za pracę pt. „Rewitalizacja fragmentu dzielnicy „Za Cukrownią” w Lublinie wraz z projektem architektonicznym biurowca i domu kultury”, napisaną pod kierunkiem dr inż. arch. Marzeny Joanny Siestrzewitowskiej. Podjęty temat dotyczy odbudowy zespołu zabudowy poprzemysłowej i mieszkaniowej przy ul. Krochmalnej w Lublinie z przeznaczeniem go na nowe funkcje. Prezentuje także projekt architektoniczny biurowca i domu kultury, które zostały zaprojektowane jako dominanty proponowanego zespołu urbanistycznego;
  • Kamil Sągolewski, absolwent Wydziału Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu KUL, za pracę pt. „Koncepcja rewitalizacji środowiskowej terenu Podzamcza w Lublinie”, napisaną pod kierunkiem dr hab. Ewy Trzaskowskiej, prof. KUL. Celem autora było stworzenie wytycznych dotyczących rewitalizacji środowiskowej w postaci zmiany sposobu zagospodarowania przestrzeni Podzamcza w Lublinie;
  • Paulina Tylus, absolwentka Wydziału Humanistycznego UMCS, za pracę pt. „Sztuka w przestrzeni osiedla mieszkaniowego na przykładzie Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej”, napisaną pod kierunkiem dr hab. Adama Kopciowskiego. Autorka zaprezentowała oraz skatalogowała realizację Lubelskich Spotkań Plastycznych `76. Omówiła również genezę, przebieg i wyniki tego wydarzenia.

Wyróżnienie w formie trzymiesięcznej płatnej praktyki absolwenckiej w Urzędzie Miasta Lublin, z łącznym świadczeniem pieniężnym o wartości 4,5 tys. zł przyznano Aleksandrze Wachowicz, absolwentce Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS, za pracę pt. „Implementacja koncepcji Child Friendly City na przykładzie Gdyni i Lublina”, napisaną pod kierunkiem dr Dagmary Kociuby. Celem nagrodzonej pracy jest wypełnienie luki badawczej i zaprezentowanie implementacji idei Child Friendly City w obu analizowanych miastach, a także sformułowanie rekomendacji dotyczących tworzenia miast przyjaznych dzieciom, w warunkach polskich. Konkurs Prezydenta Miasta Lublin na najlepszą pracę dyplomową poświęconą rozwojowi gospodarczemu miasta ma wieloletnią tradycję i organizowany jest od 2010 r. Celem konkursu jest zwiększenie zainteresowania studentów zagadnieniami związanymi z szeroko rozumianym rozwojem lokalnym, głównie w kontekście gospodarczym, społecznym, kulturowym i środowiskowym oraz zachęcenie studentów do podejmowania tej tematyki w swojej pracy badawczej.

Źródło: Biuro prasowe UM Lublin

Zostaw komentarz