fbpx

Nie dajmy się Covidowi

11 sierpnia 2021
518 Wyświetleń

Wywiad z Panią Katarzyną Kępą – Dyrektorem Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie

Rynek pracy w ostatnim czasie zmienił się pod wpływem pandemii. Jak COVID-19 wpłynął na rynek pracy w naszym mieście?

Miniony rok był bez wątpienia trudnym okresem dla rynku pracy. Stopa bezrobocia dla miasta Lublin uległa nieznacznej zmianie. Oczywiście wszyscy życzylibyśmy sobie, aby bezrobocie w naszym mieście było jak najniższe, jednak biorąc pod uwagę wynikającą z pandemii trudną sytuację w wielu sektorach gospodarki, wzrost stopy bezrobocia o niespełna 0,5 punktu procentowego w ciągu 12 miesięcy jest relatywnie niewielki. Z drugiej strony można powiedzieć, że mamy zarejestrowane o 462 osoby więcej niż rok temu. Pamiętajmy przy tym, że kilkuprocentowe bezrobocie jest określane jako „naturalne”. Na szczęście zarówno pozyskane środki finansowe na aktywizację zawodową, jak i możliwość udzielenia wsparcia finansowego w ramach sześciu instrumentów tarczy antykryzysowej pozwoliły ochronić miejsca pracy i nie dopuścić do licznych zwolnień grupowych. Warto podkreślić, że wsparliśmy dotychczas ponad 32 tys. przedsiębiorców, pracodawców i organizacji pozarządowych poprzez przyznanie im niemal 206 mln zł z dostępnych 265 mln zł. Połowa rozdysponowanych środków trafiła do mikroprzedsiębiorców – w postaci pożyczek na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Podobny instrument obejmujący dodatkowo „małych przedsiębiorców” – czyli dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności – jest nieprzerwanie realizowany od lutego 2021 roku, a nabór wniosków potrwa do 31 sierpnia 2021 roku. Aktualnie obserwujemy, że sytuacja na rynku pracy powoli się normuje, a niektóre sektory odczuły nawet większe zainteresowanie świadczonymi przez siebie usługami, co zmusiło je do zwiększenia zatrudnienia i zgłaszania ofert pracy.

Duża liczba przedsiębiorców korzystających w tym trudnym okresie ze wsparcia Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie, udzielanego zarówno w ramach ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jak i dodatkowo w ramach tarczy antykryzysowej, spowodowała na pewno konieczność wprowadzenia zmian organizacyjnych. Jak wygląda obsługa wniosków?

Proces obsługi wniosków jest wieloetapowy i złożony. Wciąż realizujemy rozpatrzone pozytywnie wnioski oraz współuczestniczymy w finalnym rozliczaniu się pracodawców z otrzymanych środków. Pracownicy w ramach uruchomionej infolinii codziennie udzielają odpowiedzi na liczne zapytania przedsiębiorców, pracodawców i organizacji pozarządowych oraz pomagają im krok po kroku przejść przez cały proces składania dokumentów. W okresie wzmożonego napływu wniosków praca w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie odbywała się także w nadgodzinach, co pozwoliło przyśpieszyć proces wypłat dla przedsiębiorców. W okresie zwiększonej liczby zachorowań na COVID-19 pracowaliśmy w systemie dwuzmianowym w celu zapewnienia ciągłości działania urzędu. Sprawna obsługa wniosków i wypłata środków nie byłaby możliwa bez wsparcia otrzymanego ze strony Pana Prezydenta Krzysztofa Żuka i Pani Prezydent Moniki Lipińskiej, dzięki którym mogliśmy m.in. zatrudnić sześciu dodatkowych pracowników do obsługi tarczy antykryzysowej. Na co dzień otrzymujemy podziękowania od przedsiębiorców za udzieloną pomoc merytoryczną, jak również techniczną.

Rozmawiamy głównie o pozytywnych aspektach udzielanego wsparcia. Czy przedsiębiorcy zgłaszali jakieś kłopoty przy składaniu wniosków?

Niewątpliwie problemem było nauczenie się korzystania ze specjalnie w tym celu wprowadzonych narzędzi elektronicznych w postaci interaktywnych formularzy, cyfrowego sposobu opisania wnioskodawcy oraz platform internetowych służących do komunikacji. Sytuacja wymagała od beneficjentów sprawnych i natychmiastowych działań, a nie każdy posiada kompetencje cyfrowe na takim poziomie, by szybko przyswoić sobie nowe rozwiązania teleinformatyczne. Można już śmiało stwierdzić, że w sytuacji nadzwyczajnej, jaką jest pandemia COVID-19, systemy informatyczne, którymi na co dzień posługują się urzędy pracy, zdecydowanie zdały egzamin. Zostały one przystosowane do nowych instrumentów wsparcia, a kadra szybko opanowała ich obsługę i stanęła na wysokości zadania, za co jeszcze raz dziękuję wszystkim pracownikom.

Urzędy pracy oprócz wsparcia udzielanego w ramach tarczy antykryzysowej realizują też zadania ustawowe skierowane do pracodawców oraz do osób bezrobotnych. Czy te zadania są realizowane bez zakłóceń?

Należy podkreślić, że w 2021 roku urząd wydatkuje rekordową kwotę, bo około 30 mln zł na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej ze środków Funduszu Pracy oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Aktualnie prowadzimy nabory wniosków o zorganizowanie następujących usług i instrumentów rynku pracy: staży, jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, bonów na zasiedlenie, dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego w wieku 50+ oraz szkoleń. To właśnie te ostatnie są dla nas obecnie priorytetem. Tylko w ciągu ostatniego miesiąca liczba gotowych do podjęcia pracy osób, które ukończyły szkolenia zawodowe – w większości z egzaminem czeladniczym – powiększyła się o ponad 80 osób! Są wśród nich absolwenci rozmaitych kierunków: począwszy od kucharzy, kelnerów, cukierników i piekarzy, przez kadry i płace, kosmetyczki, wizażystki, fryzjerów, florystów i krawców, aż po operatorów wózków jezdniowych i koparko-ładowarek, spawaczy, kierowców ciężarówek, mechaników i stolarzy. Mimo tego, iż nie zauważamy spadku zainteresowania aktywizacją zawodową ze strony pracodawców i osób bezrobotnych, to tak duże środki, jakimi dysponuje Miejski Urząd Pracy w Lublinie, wymagają od nas intensywnego promowania staży, szkoleń indywidualnych organizowanych na zapotrzebowanie pracodawcy oraz zatrudniania wspomnianych wcześniej specjalistów.

To tylko mały wycinek obrazu naszej działalności, która po ostatnich zawirowaniach w gospodarce i życiu społecznym wraca stopniowo do normalnego trybu. W imieniu Pana Prezydenta Krzysztofa Żuka i Pani Prezydent Moniki Lipińskiej oraz swoim, składam podziękowania pracodawcom za ich wysiłek włożony w rozwój naszego miasta. Życzę wszystkim dużo zdrowia i niech te trudne doświadczenia umocnią nas na przyszłość.

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie - Dotacje na biznes w Powiecie Lubelskim

foto wstępne Paweł Kaniuk/ MUP w Lublinie, foto freepik

Zostaw komentarz