fbpx

Nowa inwestycja MPWiK

23 listopada 2017
1 146 Wyświetleń

14 listopada 2017 roku zarząd lubelskiego MPWIK podpisał z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie – etap III”. Środki przyznane będą w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” POIiŚ 2014-2020. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2017-2023. Całkowity koszt inwestycji wynosi 267,2 mln zł, a wysokość dofinansowania 138,4 mln zł. Zasadniczym celem przedsięwzięcia jest kompleksowe rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej w Lublinie, poprzez uzupełnienie dotychczas nieskanalizowanych i niezwodociągowanych obszarów miasta w brakujące odcinki sieci wodno -kanalizacyjnej. O podpisaniu umowy poinformował podczas konferencji prasowej Prezes Zarządu MPWiK Sławomir Matyjaszczyk. W spotkaniu z dziennikarzami uczestniczył również prezydent Lublina. – Wiem, ile pracy kosztowało pracowników MPWiK uzyskanie dofinansowania tego projektu. Największe polskie miasta aplikowały o fundusze, ale to właśnie projekt lubelskiego MPWiK zyskał uznanie komisji. Nie ma wielu miast w Polsce, które tak jak my skutecznie realizują strategię inwestycyjną w zakresie wodociągowo-kanalizacyjnym. Wiele naszych rozwiązań technologicznych to ekstraklasa europejska – podkreślił prezydent Krzysztof Żuk.

W ramach inwestycji planowane jest m.in. wybudowanie ok. 51 km sieci kanalizacji sanitarnej, wybudowanie ok. 19,53 km sieci wodociągowej, zmodernizowanie ok. 10,2 km sieci kanalizacji sanitarnej, zmodernizowanie ok. 0,92 km sieci wodociągowej, zmodernizowanie Oczyszczalni Ścieków „Hajdów” (część technologiczna, zarządzanie energią, inwestycje sieciowe, suszenie osadu). Realizacja projektu przyczyni się do dalszego rozwoju aglomeracji Lublin poprzez zwiększenie dostępu do sieci wod.-kan., a tym samym aktywizacji inwestycyjnej obszarów, które nie posiadają odpowiedniej infrastruktury. Wyeliminuje to kolejne nie-skanalizowane i niezwodociągowane enklawy i pozwoli na podłączenie do sieci kanalizacyjnej 3409 osób, a do sieci wodociągowej 754 osoby.

 

 

 

 

 

Fot. Łukasz Piotrowski

Zostaw komentarz