fbpx

Obywatelski Lublin

3 lutego 2021
436 Wyświetleń

Nowe drogi, place zabaw, remonty infrastruktury szkolnej, skwery, nasadzenia drzew czy zajęcia sportowe, o tym wszystkim decydują lublinianie. Na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat Miasto wprowadziło narzędzia partycypacyjne, zachęcając mieszkańców do współdecydowania o mieście. W tym czasie tylko w ramach Budżetu Obywatelskiego zrealizowano 178 projektów na ponad 65 mln zł, a Lublin, jako pierwsze miasto w Polsce wdrożył Zielony Budżet.

– Partycypacja to zbieranie opinii i wsłuchiwanie się w różne potrzeby mieszkańców. To droga do podejmowania świadomych decyzji i mierzenia się z ich konsekwencjami. W Lublinie podjęliśmy to wyzwanie i ciągle wspólnie doskonalimy ten proces. Zarządzanie miastem postrzegam jako ciągłe dążenie do konsensusu i prowadzenie negocjacji, które zbliżają nas do rozwiązań, służących jak największej liczbie mieszkańców naszego miasta. To oni mają realny wpływ na współdecydowanie o realizacji strategicznych dla miasta inicjatyw i wydatkowanie środków z części miejskiego budżetu. W ten sposób z każdym rokiem Lublin staje się coraz lepszym miejscem do życia – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Konsultacje społeczne, projekty z Budżetu Obywatelskiego i Zielonego Budżetu, współpraca z organizacjami pozarządowymi czy inicjatywa lokalna – mieszkańcy mają do dyspozycji szeroki katalog narzędzi partycypacyjnych. Są one okazją do społecznej aktywizacji i współdecydowania o wydatkowaniu środków publicznych.

Miasto Lublin, jako pierwsze miasto w Polsce, wprowadziło Zielony Budżet. Przez cztery edycje zrealizowano ponad 60 projektów. Zielony budżet jest częścią budżetu Miasta, w ramach której mieszkańcy mogą zgłosić własne propozycje dotyczące zieleni miejskiej. Projekty ocenia i wybiera zespół ekspertów. Najlepsze pomysły realizowane są przez Miasto pod nadzorem Biura Miejskiego Architekta Zieleni. Pomysły do Zielonego Budżetu mogą zgłaszać wszyscy mieszkańcy Lublina oraz instytucje, organizacje pozarządowe, rady dzielnic, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe. 

Więcej informacji w załączonym poniżej dokumencie.

Źródło: Biuro prasowe UM Lublin

Zostaw komentarz