fbpx

Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych

28 sierpnia 2020
1 002 Wyświetleń
54 ogólnopolski festiwal kapel i śpiewaków ludowych
54 ogólnopolski festiwal kapel i śpiewaków ludowych

Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych, organizowany przez Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie, odbędzie się w dniach 28-29 sierpnia w Kazimierzu Dolnym. To ważne dla kultury ludowej wydarzenie, które wraz z Targami Sztuki Ludowej zostało wpisane do Krajowego rejestru dobrych praktyk na rzecz ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, niemal od początku realizuje najważniejsze cele: przegląd, ochronę i dokumentację tradycji autentycznego repertuaru, stylu muzykowania i śpiewu ludowego, a także popularyzację i ożywianie tych tradycji w społeczeństwie.

Corocznie w Kazimierzu spotyka się około 800 artystów ludowych: śpiewaków, muzykantów i twórców ludowych-dorosłych i dzieci, podobnie w tym roku zgłosili się uczestnicy reprezentujący 14 województw. Jednak tegoroczny Festiwal z powodu sytuacji epidemicznej będzie miał inny przebieg niż zazwyczaj. Nie odbędą się takie punkty programu
jak: korowody, zabawa ludowa, koncerty towarzyszące, niektóre działania w klubie festiwalowym, czy msza święta.

Występy konkursowe będzie można jednak dodatkowo śledzić na telebimach oraz dzięki transmisji online.

Nowoczesność śćiera się z tradycją w nieustannej rywalizacji, wytycza nowe trendy, usiłuje zastąpić utarte – legitymizujące się nieraz wiekowym trwaniem metody funkcjonowania. Co gorsza, często nie oferuje nic w zamian. Kultura ludowa także ulega wpływom tych przemian, tym samym w swoim tradycyjnym kształcie sukcesywnie zmienia się i wygada, a dynamika tych przekształceń, zwłaszcza na wsi, jest szczególnie intensywna. Wobec zachodzących zmian kulturowych i zaniku tradycji, wciąż rozważa się, w jaki sposób prezentować kulturę ludową w jej najbardziej autentycznej formie poza naturalnym środowiskiem funkcjonowania. Naprzeciw tym oczekiwaniom wyszedł Festiwal w
Kazimierzu (…).
Półwieczna historia Festiwalu, dzięki staraniom i poświęceniu wielu oddanych osób i instytucji, stopniowo wypracowała chyba najbardziej optymalną formułę, dopasowaną do aktualnych potrzeb, zachowując jednak prawie niezmienne założenia regulaminowe i cele dotyczące przeglądu, ochrony i dokumentacji tradycji autentycznego repertuaru, stylu muzykowania i śpiewu ludowego.

Na naszych oczach folklor muzyczny i pieśniowy funkcjonujący uprzednio w zamkniętym środowisku wiejskim, wkroczył na estrady. Dzięki temu udało się odkryć wielu wspaniałych artystów i setki wartościowych utworów i wierzę, że proces ten będzie trwał dalej. Można mieć zatem nadzieję, że i kolejne Festiwale nie tylko nie zamkną funkcjonowania tego niezwykle ważnego dla polskiej kultury wydarzenia, ale będą go w dalszym ciągu twórczo rozwijać. Wszak tradycja nie szkodzi nowoczesności…

(Fragment A. Sar „O genezie i historii Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą”, [w:] J. Adamowski i A. Sar (red.), „Muzyka najbliższa ziemi…”)

Link do wydarzenia -> klik

Zostaw komentarz