fbpx

Ogólnopolskie Forum Kultury Studenckiej

4 października 2021
878 Wyświetleń

W dniach 20 – 22 października 2021 r. w Lublinie odbędzie się spotkanie twórców i uczestników kultury studenckiej w tym przedstawicieli Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Narodowego Centrum Kultury, Parlamentu Studentów RP, Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, a także Rektorów i Przewodniczących Samorządów Uczelnianych 16 uczelni wyższych w Polsce.

Forum Kultury Studenckiej to pierwszy w historii projekt, którego celem jest rozwój i badanie kultury studenckiej w Polsce. Realizacją projektu zajmuje się Akademickie Centrum Kultury i Mediów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Chatka Żaka w Lublinie.

W ciągu trzech dni trwania Forum odbędą się występy artystyczne studentów, wystawy, a także debaty, warsztaty i rozmowy na temat kondycji i potencjału kultury studenckiej w Polsce.

Projekt realizowany jest m.in. poprzez określenie potrzeb studentów i warunków niezbędnych do rozwoju ich aktywności twórczej, opracowanie wytycznych dla ogólnopolskich programów wspierających rozwój tradycji kultury studenckiej i akademickich centrów kultury oraz poprzez portal internetowy sieciujący te jednostki. Realizatorzy projektu chcą, aby w efekcie budowanej przez nich współpracy powstały rekomendacje, stanowiące podstawę do wsparcia i dalszego rozwoju kultury studenckiej w Polsce.

Obecnie w Polsce poza Akademickim Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka działa 15 ośrodków Kultury studenckiej:

 • Akademickie Centrum Kultury „Alternator” Uniwersytetu Gdańskiego,
 • Akademickie Centrum Kultury i Sztuki „Od Nowa” Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
 • Akademickie Centrum Kultury Politechniki Częstochowskiej,
 • Akademickie Centrum Kultury Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego,
 • Centrum Kultury i Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie,
 • Centrum Kultury Studenckiej “Mrowisko” Politechniki Śląskiej w Gliwicach,
 • Centrum Kultury Studenckiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,
 • Centrum Nauki i Kultury Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,
 • Klub Studio Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie,
 • Strefa Kultury Studenckiej Politechniki Wrocławskiej,
 • Strefa Kultury Studenckiej Uniwersytetu Szczecińskiego,
 • Studenckie Centrum Kultury Uniwersytetu Opolskiego,
 • Studenckie Radio Żak Politechniki Łódzkiej,
 • Uczelniany Ośrodek Kultury Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach,
 • Uniwersyteckie Centrum Kultury Uniwersytetu w Białymstoku,

  a także jednostki wspierające rozwój kultury studenckiej prowadzone przez fundacje uczelni.

Pod kątem ich dalszego rozwoju podczas Forum zaprezentowana zostanie dogłębna analiza zjawiska kultury studenckiej w realiach XXI wieku. Inicjatywa ta będzie docelowo działaniem cyklicznym, stale monitorującym kierunki rozwoju kultury studenckiej w Polsce. Pomysłodawcą projektu jest Izabela Pastuszko, Dyrektor ACKiM UMCS Chatka Żaka, pełnomocnik Rektora ds. Forum Kultury Studenckiej. Natomiast zespół ACKiM UMCS Chatka Żaka do spraw Forum tworzą: Paweł Bik, Bogdan Bracha, Violetta Dryło, Agnieszka Dudek, Karolina Kałkucka i Ilona Woźniak-Kostecka.

Więcej: https://www.umcs.pl/pl/kultura-studencka-ack-chatka-zaka-umcs-w-lublinie,20368.htm

Zostaw komentarz