fbpx

Owce na zamku w Janowcu

1 sierpnia 2022
573 Wyświetleń

Oddział Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym rozpoczął pilotażowy wypas stada owiec w otulinie parku zamkowego, zdegradowanego przez niekontrolowane zarastanie siedlisk cennych przyrodniczo. Celem zadania realizowanego wspólnie z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie jest ochrona i przywrócenie bioróżnorodności ciepłolubnych muraw napiaskowych we wschodniej części zespołu zamkowo-parkowego oraz na części południowego stoku skarpy z zachowanymi tarasami dawnej winnicy. Główne korzyści z wypasu owiec na terenach cennych przyrodniczo to m.in. utrzymanie, a następnie zwiększenie różnorodności biologicznej środowiska, powstrzymanie erozji poprzez wzmocnienie systemu korzeniowego roślin czy przywrócenie i zachowanie regionalnego krajobrazu ze zwierzętami gospodarskimi.

Tradycje owczarskie w Janowcu sięgają kilku wieków wstecz. Owce jeszcze do niedawna stanowiły nieodłączny element pejzażu miasteczka. Ostatnie stado zniknęło niestety kilka lat temu. Lokalne tradycje pasterskie, jako niematerialne dziedzictwo kulturowe, stanowią interesujące zagadnienie badawcze, które muzealnicy z oddziału w Janowcu zamierzają rozpoznać i udokumentować, rejestrując m.in. relacje lokalnych hodowców owiec.

W połowie sierpnia planowana jest konferencja prasowa – z udziałem przedstawicieli urzędu marszałkowskiego (organ prowadzący Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym) i Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie – na której zostaną zaprezentowane dotychczasowe efekty prowadzenia wypasu oraz plany rozwoju tego przedsięwzięcia w kolejnych latach.

foto Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Zostaw komentarz