fbpx

Petycja przeciwko wycince w Starym Gaju w Lublinie

18 stycznia 2021
610 Wyświetleń

Fundacja Tu i Tam została utworzona w 2018 r. po to, by realizować pasje i pomysły założycieli, kształtując jednocześnie rzeczywistość, w której żyją. Przestrzeń ta powstała na podstawie lat doświadczeń i działań na rzecz tego, by świat wokół był trochę lepszy. Członkowie Fundacji uważnie przyglądają się procesom i zmianom społecznym, widzą potencjał i morze możliwości, jak również bariery i nierówności, na które nie ma w nich zgody. 

Petycja w sprawie Starego Gaju została zainicjowana, ponieważ jest on wyjątkowo bliski członkom Fundacji. Są mieszkańcami osiedla Poręba. Bywają w tym lesie przynajmniej raz w tygodniu. Od kilku miesięcy obserwują drastyczny wzrost ilości wycinanych drzew. Wystarczy przespacerować się przy granicy rezerwatu lub wzdłuż drogi pożarowej aby dostrzec wycięte w lesie całe połacie. Tak, Stary Gaj jest lasem gospodarczym. Nie oznacza to jednak, że należy go traktować jak plantację.

W każdy weekend odwiedzają go setki, a może nawet tysiące mieszkańców i mieszkanek naszego miasta. Las ten pełni nieocenione funkcje przyrodnicze, społeczne i ochronne.

Fundację Tu i Tam cieszy zainteresowanie tematem Prezydenta Miasta – Krzysztofa Żuka oraz deklaracje podjęcia z Lasami Państwowymi rozmów w sprawie objęcia Starego Gaju dodatkową ochroną. Prezydent zakomunikował, że przygotowuje projekt uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie ustanowienia na terenie Starego Gaju zespołu przyrodniczo – krajobrazowego. Jednym z postulatów Fundacji było zwrócenie się przez Radę Miasta Lublin do Nadleśnictwa Świdnik i Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych o trwałe ograniczenie wycinki na dużą salę. Tu i Tam będzie uważnie przyglądać się tym i kolejnym krokom.

Link do petycji w obronie Starego Gaju w Lublinie:
https://naszademokracja.pl/petitions/stop-wycince-w-starym-gaju

Petycja przeciwko wycince w Starym Gaju w Lublinie osiągnęła dzisiaj, 18.01.2021 r., ponad 2 tysiące podpisów. Petycja będzie aktywna do końca stycznia 2021. Po tym terminie zebrane podpisy zostaną przekazane na ręce adresatów.

Postulaty Fundacji Tu i Tam:
1. Żądamy wstrzymania planowanych na rok 2021 i kolejne lata wycinek w lasach Stary Gaj i Dąbrowa, powodujących usuwanie drzew na dużych powierzchniach (w tym wstrzymania tzw. „rębni gniazdowych”).

2. Domagamy się ograniczenia ilości cięć i innych prac leśnych (np. trzebieży, zupełnego usuwania martwego drewna, gałęzi itp.) oraz podjęcia rozmów z organizacjami ekologicznymi, Urzędem Miasta Lublin i innymi ruchami społecznymi na temat ustanowienia form ochrony najcenniejszych fragmentów lasu Stary Gaj (oddziały 177 i 178, najbardziej okazałe drzewa jako pomniki przyrody), w których gospodarka leśna będzie ograniczona do minimum.

3. Oczekujemy wzięcia odpowiedzialności za sposób prowadzenia gospodarki leśnej oraz zaspokajanie potrzeb społeczeństwa i ochronę walorów przyrodniczych w Starym Gaju przez władze Gminy Lublin, na której terenie znajduje się las. Domagamy się aby Rada Miasta Lublin zwróciła się do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych oraz nadleśnictwa Świdnik o trwałe ograniczenie wycinek na dużą skalę oraz podjęły z nimi rozmowy (przy udziale organizacji społecznych, ekologicznych itp.) prowadzące do kompleksowego i efektywnego opracowania skutecznych sposobów i zasad, w jaki realizowane będą funkcje społeczne i przyrodnicze Starego Gaju jako miejskiego lasu ochronnego.

4. Domagamy się uwzględnienia funkcji społecznych i przyrodniczych Starego Gaju oraz Dąbrowy w Planie Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Świdnik na lata 2021 – 2030.

Źródło: Fundacja Tu i Tam

Foto: Wikipedia

Zostaw komentarz