fbpx

POD … LUBELSKA GMINA GŁUSK

26 października 2022
881 Wyświetleń

Gmina Głusk położona jest blisko Lublina i Świdnika. Jest gminą wiejską z elementami bardzo dynamicznie rozwijającej się zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Podmiejski charakter miejscowości wchodzących w skład gminy sprawia, że są one idealnym miejscem do zamieszkania dla osób pracujących w Lublinie, ceniących spokój i ciszę wiejskiego środowiska. Przez gminę przebiega ważny szlak komunikacyjny – droga wojewódzka Lublin-Biłgoraj. Wójtem gminy jest Jacek Anasiewicz.

Na terenie gminy znajduje się doskonała baza dydaktyczna, kulturalna, sportowa i rekreacyjna, liczne place zabaw dla najmłodszych, a także tereny zielone, lasy i aleje spacerowe. Przez gminę przebiega szlak rowerowy o długości ok. 37 kilometrów, łączący się ze szlakiem lubelskim. W skład gminy wchodzi 16 sołectw. Ważnym ośrodkiem jest miejscowość Dominów, gdzie od 2013 roku mieści się siedziba urzędu gminy. Jest to nowoczesny, trzykondygnacyjny obiekt przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, wyposażony w windę i skupiający wszystkie referaty służące mieszkańcom podczas załatwiania wszelkich spraw administracyjnych. W budynku urzędu funkcjonuje przedszkole, Gminny Zakład Komunalny Głusk Spółka z o.o., Biblioteka-Centrum Kultury oraz filia banku. Gmina rozwija się i jest chętnie wybierana jako dobra lokalizacja na budowę domu jednorodzinnego. Atutem pobudzającym ruch inwestycyjny na terenie gminy są aktualne plany zagospodarowania przestrzennego umożliwiające budowę nowych domów. W ciągu roku na pobyt stały w gminie melduje się średnio 400 osób, a ilość wydawanych pozwoleń na budowę przez Starostwo Powiatowe w Lublinie plasuje gminę w czołówce powiatu lubelskiego. Na obecną chwilę gminę Głusk zamieszkuje ok. 12 600 osób.

Wójt Gminy Głusk Jacek Anasiewicz odbiera nagrodę za uzyskanie III miejsca przez Gminę Głusk w kategorii Gmina EKOskuteczna podczas gali „EKOgminy” podsumowującej najbardziej ekologiczne gminy z naszego regionu | Lubelskie Centrum Konferencyjne, 22 czerwca 2022 r.

Mieszkańcy cenią gminę za spokój, bezpieczeństwo, czyste powietrze i dobry dojazd do Lublina. Samorząd jest przyjazny mieszkańcom, troszczy się o stan środowiska naturalnego, dobry dostęp komunikacyjny, tereny rekreacyjne oraz dba o wszelkie usługi poprawiające ich komfort życia. To wszystko możliwe jest dzięki licznym przedsięwzięciom dofinansowanym ze środków m.in. Unii Europejskiej. Realizowane są inwestycje w obszarze oświaty, sportu i rekreacji, dróg lokalnych i powiatowych, gospodarki wodno-ściekowej, ochrony środowiska oraz odnawialnych źródeł energii. Gmina od wielu lat bardzo skutecznie pozyskuje dotacje z zewnętrznych źródeł finansowania.

Gmina może się pochwalić m.in. ponad 50 km sieci kanalizacyjnej wykonanej w ostatnich latach za kwotę blisko 27 mln złotych, w tym prawie 14 mln zł środków zewnętrznych. Jako jeden z nielicznych samorządów gmina Głusk w 2019 roku oddała do użytku nowy budynek szkoły w Kalinówce z salą gimnastyczną wybudowany w technologii pasywnej wraz z modernizacją istniejącej części za ponad 18 mln złotych, z czego ponad 10 mln zostało pozyskane ze środków unijnych. Aktualnie rozpoczyna się rozbudowa szkoły podstawowej w Prawiednikach, na którą pozyskano środki z Rządowego Funduszu: Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, a w planach jest rozbudowa kolejnych szkół i przedszkoli. W ciągu ostatnich dwóch lat oddano do dyspozycji mieszkańców ponad 500 instalacji fotowoltaicznych, wykonanych na ich domach za kwotę ponad 9 mln zł. W realizacji jest projekt modernizacji oświetlenia polegający na wymianie ponad 913 opraw oświetleniowych na energooszczędne ledowe z inteligentnym sterowaniem za kwotę 3 mln zł. W ubiegłym roku zakończyła się realizacja projektu partnerskiego 11 gmin z Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego „Mobilny LOF”, którego gmina Głusk była Liderem. To jeden z największych projektów zrealizowanych w ramach ZIT. Na swoje inwestycje związane z budową punktów przesiadkowych, chodników, ścieżek rowerowych czy zakupu autobusu elektrycznego gminy otrzymały dofinansowanie ponad 96 mln złotych, z czego gmina Głusk ponad 17 milionów. Potwierdzeniem aktywności samorządu jest ostatni rok, gdzie pomimo pandemii udało się zrealizować wszystkie zaplanowane na 2021 rok inwestycje, a wydatki inwestycyjne opiewały na kwotę ok. 17,5 mln zł. Nie bez znaczenia jest tu dobra współpraca Wójta i Rady Gminy.

Samorząd gminny w ciągu ostatnich lat uczestniczy w rankingach publikowanych przez wiele instytucji zajmujących się analizą inwestycji, czy kondycji finansowej samorządów, w tym sprawności w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. W jednym z bardziej miarodajnych rankingów, gdzie dane opracowywane są na podstawie danych GUS, gmina Głusk niezmiennie odbiera statuetki za zajęcie czołowych miejsc jako gmina prorozwojowa, prośrodowiskowa i przyjazna mieszkańcom.

Wójt Gminy Głusk Jacek Anasiewicz

Ostatni okres, a szczególnie rok 2022 jest ważny dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Głusk. Oddano do użytku rozbudowaną remizę OSP Wilczopole. Trwają prace przy przebudowie remizy OSP Mętów oraz OSP Ćmiłów, które również będą pełniły funkcje świetlic środowiskowych w ramach projektu rewitalizacji gminy Głusk. Ponadto samorząd aktywnie uczestniczy w inicjatywach pomocy walczącej Ukrainie przekazując sprzęt gaśniczy, tak bardzo potrzebny naszym sąsiadom.

Na terenie gminy prężnie działają instytucje kultury: Biblioteka- Centrum Kultury, świetlice środowiskowe ( Głuszczyzna, Kazimierzówka, Kliny, Majdan Mętowski, Abramowice Prywatne), które organizują liczne imprezy skierowane do szerokiego grona odbiorców od najmłodszych po seniorów, np. plenerowy Dzień Dziecka, Noc Świętojańska, Dożynki Gminne. W gminie działa wiele grup artystycznych, takich jak Orkiestra Dęta Gminy Głusk, Zespół Tańca Ludowego „Mały Głusk”, Zespół Śpiewaczy „Głuskowianki”, grupa teatralna dla dorosłych „Być kobietą”. Gmina jak i jej jednostki wspierane są przez aktywnie działające na jej terenie stowarzyszenia oraz Koła Gospodyń Wiejskich, których jest aż 11 na 16 miejscowości.

Władze samorządowe z wójtem gminy Jackiem Anasiewiczem są otwarte na różnego rodzaju inicjatywy. Przykładem takiego działania jest utworzenie w Dominowie Filii Wydziału Komunikacji, Transportu i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Lublinie. Samorząd zdecydował się na takie rozwiązanie, by ułatwić życie mieszkańcom. Do tej pory ci, którzy starali się o dowód rejestracyjny czy prawo jazdy albo chcieli załatwić inne sprawy z zakresu komunikacji, musieli jeździć do Lublina. Kolejnym przykładem aktywności osób zarządzających gminą są projekty, dzięki którym pozyskiwanie są środki na sfinansowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest. Organizowane są zbiórki odpadów z tzw. wystawki odpadów wielkogabarytowych z gospodarstw i posesji z terenu gminy.

Przed samorządem gminnym kolejne wyzwania, w tym nowa perspektywa funduszy unijnych czy konkursy na środki rządowe, które z pewnością dzięki doświadczonej kadrze i sprawności władz gminy wpłyną na dalszy rozwój podlubelskiej gminy Głusk.

Na zdjęciu wstępnym: Mętów – wieś położona w gminie Głusk

foto Gmina Głusk

Zostaw komentarz