fbpx

Politechnika Lubelska na Mapie Infrastruktury Badawczej

31 stycznia 2020
2 127 Wyświetleń

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło wyniki naboru wniosków o wpisanie strategicznej infrastruktury badawczej na Polską Mapę Infrastruktury Badawczej. Na liście znajduje się 70 jednostek, które znacząco wpływają na wzrost doskonałości badań naukowych. Jedyną jednostką z Lublina, która znalazła się na liście jest Politechnika Lubelska. 

Polska Mapa Infrastruktury Badawczej powstała z inicjatywy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Skupia ona infrastruktury o najwyższym potencjale doskonałości naukowej, łączące potencjał badawczy w dziedzinach istotnych dla rozwoju nauki oraz kraju. 

Umieszczenie Politechniki Lubelskiej na Polskiej Mapie Infrastruktury Badawczej jest wyrazem uznania dla naszego potencjału badawczego. Oznacza również większe szanse w staraniach o środki przeznaczone na inwestycje związane z działalnością naukową – mówi prof. Piotr Kacejko, rektor Politechniki Lubelskiej. 

Lubelskie centrum badawcze będzie inwestować w innowacyjne badania dotyczące prośrodowiskowych i energooszczędnych materiałów oraz technologii.

Będziemy jedyną jednostką naukową w regionie, która swoim zakresem badawczym obejmie energetykę, inżynierię środowiska, inżynierię materiałową oraz inżynierię systemów opto- i mechatronicznych niezbędnych do sterowania procesami technologicznymi – podkreśla prof. Wojciech Franus, prodziekan ds. ogólnych i nauki Wydziału Budownictwa i Architektury. 

W ramach centrum naukowcy będą pracować nad otrzymywaniem materiałów o ściśle zdefiniowanych parametrach struktury i właściwościach, takich jak: implanty, kompozyty, laminaty czy sorbenty. Zajmą się także poznaniem istoty zjawisk związanych z m.in.: pozyskiwaniem energii, otrzymywaniem materiałów funkcjonalnych, recyklingiem surowców odpadowych oraz analizą ich przebiegu za pomocą zaawansowanych systemów komputerowych i algorytmów wykorzystujących głębokie uczenie. 

Aby takie badania mogły zostać przeprowadzone, potrzebny jest nowoczesny sprzęt. Uczelnia zamierza kupić urządzenia, które są unikatowe w skali kraju, jak np. uniwersalny symulator termomechaniczny oraz wysoko rozdzielczy nanotomograf rentgenowski. Pozostałe urządzenia to: system pomiarowy składu gazów w komorze spalania oraz spalin, zestaw do badania wytworzonych inteligentnych czujników i algorytmów z wysokowydajnym systemem do obliczeń równoległych, stanowisko do badań intensyfikacji produkcji biogazu z wykorzystaniem zaawansowanych metod obróbki wstępnej i analizy biomasy, spektrometr do badań próbek stałych i ciekłych.

Zakupiony sprzęt będzie wykorzystywany przez pracowników uczelni oraz podmioty zewnętrzne, w tym przedsiębiorstwa zainteresowane wykonaniem specjalistycznych badań. 

Koszt zakupu urządzeń to ponad 42 mln zł. Środki uczelnia zamierza w większości pozyskać z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. (materiały Politechnika Lubelska)

Zostaw komentarz