fbpx

Powstają kolejne węzły przesiadkowe na potrzeby LOF

7 sierpnia 2020
678 Wyświetleń

Nowe pętle dla pojazdów komunikacji miejskiej, parkingi typu Park&Ride, Kiss&Ride oraz miejsca postojowe dla rowerów. Do tego nowa infrastruktura przystankowa, ładowarki do obsługi autobusów elektrycznych oraz oświetlenie i monitoring. To najważniejsze elementy budowanych węzłów przesiadkowych, w ramach realizowanego projektu unijnego. Powstaną one docelowo w 7 lokalizacjach na terenie miasta. Na ulicach Żeglarskiej, Zbożowej i Franczaka Lalka już trwają prace drogowe.

Węzły będą integrować różne rodzaje transportu: samochodowy, rowerowy, pieszy oraz komunikację miejską. Po przebudowie będą to nowoczesne obiekty z niezbędną infrastrukturą do obsługi zarówno pasażerów, jak i kierowców komunikacji miejskiej. To ważna inwestycja z punktu widzenia rozwoju i usprawnienia systemu komunikacji w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Węzły w budowie

Obecnie prace prowadzone są na ul. Żeglarskiej, Zbożowej oraz Franczaka Lalka. W pierwszej lokalizacji powstanie parking Park&Ride dla ponad 30 samochodów, w dwóch pozostałych miejsca postojowe w systemie Kiss&Ride. Parkingi typu Park&Ride dedykowane są osobom, które dojeżdżają z przedmieść, sąsiednich gmin i korzystają z komunikacji miejskiej. Kierowcy pozostawiają swoje pojazdy w wyznaczonych miejscach, przesiadają się do komunikacji zbiorowej i w ten sposób kontynuują podróż do centrum miasta. Natomiast stanowiska typu Kiss&Ride, przeznaczone są do krótkiego postoju dla samochodów, które podwożą osoby korzystające z autobusów i trolejbusów.

Na ul. Zbożowej przeprowadzono odhumusowanie terenu, czyli zebrano 15 cm warstwę ziemi urodzajnej oraz wykonano nasyp. Teraz trwają tam prace związane z budową kanalizacji deszczowej. W związku ze zmianą organizacji ruchu, z początkiem lipca nastąpiło zamknięcie pętli dla komunikacji miejskiej. W celu zapewnienia postoju dla autobusów, wykonano dodatkowe utwardzenie przy ul. Sławinkowskiej. W obszarze pętli powstanie 10 stanowisk dla autobusów oraz parking typu Kiss&Ride z 5 miejscami postojowymi. Wyposażenie zakłada również montaż 10 stojaków rowerowych pod zadaszeniem. W ramach przebudowy, pętla zostanie doposażona pod kątem zaplecza socjalno-sanitarnego, poprzez budowę budynku do obsługi kierowców komunikacji miejskiej. Lokalizacja zyska także nową infrastrukturę przystankową, w tym wyświetlacz dynamicznej informacji przystankowej oraz biletomat. Na pętli zostaną zlokalizowane dwie ładowarki dla autobusów elektrycznych, które docelowo będą kierowane do tego miejsca.

Z kolei na węźle przy skrzyżowaniu ul. Żeglarskiej z ul. Krężnicką (naprzeciwko sklepu Stokrotka) rozpoczęto prace branży sanitarnej związane z budową kanalizacji deszczowej oraz trwa wykonywanie warstw podbudowy. Po zakończeniu inwestycji będzie tam miejsce dla 14 autobusów oraz parking typu Park&rRide dla 31 samochodów. Natomiast na ul. Franczaka Lalka przygotowywano teren pod inwestycję. Po odhumusowaniu terenu, rozpoczęto wykonywanie warstw konstrukcyjnych. Pętla dla 6 autobusów powstanie przy granicy miasta w okolicach ul. Królowej Bony, w sąsiedztwie rozbudowującego się osiedla. Tam mieszkańcy będą również mogli skorzystać z parkingów Kiss&Ride. Zarówno na pętli przy ul. Żeglarskiej jak i ul. Franczaka Lalka, pod zadaszeniem staną stojaki rowerowe, na każdej pętli po 10 sztuk. Ponadto zostaną zlokalizowane budynki socjalno-sanitarne dedykowane kierowcom komunikacji miejskiej. Pasażerowie będą korzystać z nowych wiat, biletomatów i wyświetlaczy dynamicznej informacji pasażerskiej. 

Wszystkie nowo powstałe węzły będą oświetlone oraz wyposażone w monitoring, co wpłynie na bezpieczeństwo osób z nich korzystających. Teren w poszczególnych lokalizacjach zostanie odwodniony oraz zagospodarowany poprzez nasadzenia zieleni.

Poza budową węzłów, projekt zakłada również zadanie w postaci przebudowy ul. Wygodnej w zakresie wykonania nowego odcinka drogi. Jezdnia zostanie poszerzona wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej. Powstaną również dwa nowe przystanki komunikacji miejskiej. Już zakończono roboty drogowe, związane z wykonaniem poszerzeń jezdni oraz ułożono warstwę wiążącą asfaltową na całym odcinku ulicy i na poszerzeniach. Zakończono prace branży elektrycznej i poprowadzono kabel oświetleniowy. Obecnie trwają roboty sanitarne, związane z wykonaniem odcinka kanalizacji deszczowej. W 2019 r., w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, na granicy miasta przy ul. Wygodnej, powstał węzeł przesiadkowy. Zadanie było realizowane we współpracy z Gminą Głusk.

Zakończenie prac związanych z budową trzech wspomnianych węzłów i przebudową ul. Wygodnej planowane jest na koniec czerwca 2021 r. 

Kolejne P&R w przygotowaniu 

Do końca 2021 roku, planowane jest powstanie kolejnych czterech węzłów. Obecnie trwają postępowania przetargowe na budowę węzłów przesiadkowych na os. Poręba przy ul. Granitowej oraz przy al. Kraśnickiej. Termin otwarcia ofert wyznaczono na 28 sierpnia br. Ponadto, w najbliższym czasie, zostanie wszczęta procedura, mająca na celu wyłonienie Wykonawców na budowę parkingu przy ul. Grenadierów oraz ostatniego węzła przesiadkowego przy ul. Osmolickiej.

Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Granitowej zakłada uzupełnienie pętli o dodatkowy pas postojowy dla pojazdów komunikacji miejskiej  wraz z jednoczesnym poszerzeniem wyjazdu z pętli. Wyznaczono tam 13 stanowisk postojowych dla autobusów. Inwestycja przewiduje także budowę parkingu Kiss&Ride umożliwiającego krótki postój 3 samochodów osobowych. Z kolei węzeł przy al. Kraśnickiej będzie zlokalizowany po prawej stronie (jadąc w kierunku centrum) w połowie drogi między ul. Bełżycką a ul. Jana Pawła II. Zakres prac dla tej lokalizacji, poza powstaniem pętli dla pojazdów komunikacji miejskiej, zakłada także przebudowę al. Kraśnickiej oraz budowę ul. Wróbla. Na pętli zaprojektowano 10 stanowisk postojowych dla autobusów, jak również przeznaczono teren pod budowę parkingu Park&Ride o pojemności 36 pojazdów. Będzie to drugi co do wielkości parking z wymienionych lokalizacji. Największy tego typu plac do parkowania powstanie przy ul. Grenadierów i pomieści 44 samochody.  Najmniejszy węzeł przesiadkowy zaplanowano przy ul. Osmolickiej.

Pierwszy węzeł przesiadkowy wraz z parkingiem Park&Ride do obsługi 23 samochodów, wybudowany w ramach wspominanego projektu unijnego, powstał przy ul. Abramowickiej. Pasażerowie i kierowcy mogą z niego korzystać od września ubiegłego roku.

Budowa węzłów przesiadkowych jest realizowana w ramach projektu unijnego “Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF”. Całkowita wartość zadania to ponad 62 mln zł. Blisko 85% stanowią środki pozyskane z Unii Europejskiej.     

Węzły przesiadkowe w liczbach:

 • 7 lokalizacji
 • parkingi Park&Ride
 • 5 parkingów Kiss&Ride
 • 5 parkingów Bike&Ride
 • 134 miejsca parkingowe dla samochodów osobowych w ramach Park&Ride
 • 21 miejsc postojowych w ramach parkingów Kiss&Ride
 • 50 stojaków rowerowych
 • 59 stanowisk dla pojazdów komunikacji miejskiej
 • 146 punktów oświetlenia
 • 12 wiat przystankowych
 • 10 ładowarek dla autobusów elektrycznych 
 • 7 budynków socjalno-sanitarnych

Źródło: Lublin.eu

Czytaj też: Lato w mieście: Camp ze Startem Lublin!

Zostaw komentarz