fbpx

„Pożegnanie żurawi” w Poleskim Parku Narodowym

21 października 2020
625 Wyświetleń

Żuraw to jeden z największych ptaków Polski. Jego wygląd i widowiskowe tańce godowe inspirują do poznawania i odkrywania miejsc, gdzie żyje. Na przełomie lata i jesieni na terenie Poleskiego Parku Narodowego gromadzi się blisko 3 tysiące tych niezwykłych ptaków. W tym roku była to również okazja do dyskusji o ochronie i promowaniu tego unikalnego obszaru przyrodniczego w ramach wydarzenia „Pożegnanie żurawi”.

Do takiego spotkania doszło we wrześniu w Urszulinie, dokąd przyjechali przyrodnicy, ekolodzy, edukatorzy, specjaliści od spraw promocji i ludzie kultury. Wydarzenie miało także wymiar związany z promocją turystyki przyrodniczej województwa lubelskiego w okolicach Poleskiego Parku Narodowego. Patronem honorowym i jednym z inspiratorów tego wydarzenia jest europosłanka Beata Mazurek, która w Brukseli pracuje w komisji rynku wewnętrznego i ochrony konsumentów oraz komisji zatrudnienia. – Województwo lubelskie jest bogate w obszary cenne przyrodniczo, które są atrakcją turystyczną dla mieszkańców Lubelszczyzny i turystów z całego kraju. Ale dzięki odpowiednim nakładom finansowym i kanałom komunikacyjnym jest szansa na wypromowanie tego typu miejsc również poza granicami kraju. Takie enklawy cieszą się ogromnym powodzeniem w całej Europie. Myśląc o rozwoju turystyki w Lubelskiem, warto wesprzeć Poleski Park Narodowy z korzyścią dla całego województwa – przekonuje Beata Mazurek.

Wszystko, co trzeba wiedzieć o żurawiach

Żuraw jest objęty ścisłą ochroną gatunkową, żyje w niedostępnych terenach, które są ostoją spokoju i ciszy.Jest jednym z największych ptaków występujących w Polsce. Podczaswykładów omówiono biologię, ekologię i inne aspekty żurawia występującego w Polsce, a także innych gatunków żurawi na świecie. Poznanie żurawia i miejsc, gdzie przebywa, miało wymiar edukacyjny w kontekście zrozumienia konieczności ochrony gatunkowej (żuraw) i obszarowej (Poleski Park Narodowy). Poza tym kontakt z żywą przyrodą (obserwacje żurawi, zapoznanie się ze ścieżką dydaktyczną „Czahary” w Poleskim Parku Narodowym), zauważenie ich piękna i uświadomienie znaczenia są istotne w dążeniu do zachowania równowagi ekosystemów i ochrony różnorodności biologicznej.

Dziedzictwo przyrodnicze nierozerwalnie związane jest również z kulturą. Żuraw był motywem w twórczości wielu artystów. Chociażby w malarstwie Józefa Chełmońskiego, czołowego polskiego realisty, autora obrazu Odlot żurawi namalowanegow 1871 r. Ze względu na linię sylwetki żuraw często jest wykorzystywany jako element graficzny. Okazuje się, że ten charakterystyczny ptak inspiruje również muzyków, o czym można było się przekonać podczas koncertu zespołu wokalnego „Z lasu”, który wykonuje pieśni obrzędowe z terenu Polesia.

Poznawczo i edukacyjnie

Organizacja spotkań i warsztatów tematycznych w określonych ramach czasowych z uwzględnieniem specyfiki Poleskiego Parku Narodowego bez dwóch zdań promują naszą tożsamość w powiązaniu i poszanowaniu dziedzictwa przyrodniczego, a także kształtują właściwe postawy prośrodowiskowe i kulturę dbałości o środowisko. Ideą wydarzenia było zaproszenie do udziału różnych pokoleń, ich integracja, poszerzenie horyzontów, a także wskazanie, w jak interesujący sposób można spędzić wolny czas. Najlepszym tego przykładem były zorganizowane w ramach „Pożegnania żurawi” obserwowania i liczenia żurawi. Pomimo wczesnej pory (wschód słońca) w liczeniu wzięło udział 60 osób i… 1479 żurawi. W obserwacji o zachodzie słońca wzięło udział 65 osób z imponującym wynikiem 2089 żurawi. Biorąc pod uwagę dobrze przygotowane ścieżki przyrodnicze oraz opiekę pracowników Poleskiego Parku Narodowego, to znakomita lekcja przyrody dla uczestników w każdym wieku, połączona z pogłębianiem świadomości dbania o nasze środowisko naturalne. „Pożegnanie żurawi” to również dobry przykład współpracy, do której Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego i Wojewódzki Ośrodek Kultury zaprosili m.in. takie podmioty, jak Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych, Fundacja Ptasie Horyzonty, Fundacja dla Przyrody czy KGW „Wałowianki”, udowadniając, że można połączyć myślenie o naturze z dobrą energią i jeszcze lepszymi efektami poznawczymi i edukacyjnymi.

Foto: Organizatorów

Zostaw komentarz