fbpx

Pracownicy lubelskiej oświaty nagrodzeni

16 października 2021
908 Wyświetleń

Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk wręczył dziś (14 października) nagrody nauczycielom szkół i placówek prowadzonych przez Miasto Lublin. Spotkanie, które odbyło się w Dniu Edukacji Narodowej było też okazją do wręczenia medali Prezydenta Miasta Lublin oraz medali Komisji Edukacji Narodowej.

– Dzisiejsze święto jest szczególną okazją do podziękowania wszystkim nauczycielom i dyrektorom, na których barkach spoczywa trud edukacji oraz wychowywania dzieci i młodzieży lubelskich szkół. Jest to ważne zadanie i trudna misja, wymagająca profesjonalizmu, ale też wielkiego serca. Dziękuję Wam za zaangażowanie w codzienną pracę, ale również gotowość do radzenia sobie z sytuacjami wyjątkowymi, których w ostatnich czasach nie brakuje. Życzę Państwu , abyście każdego dnia doświadczali szacunku i uznania dla Waszej odpowiedzialnej pracy. Ma ona największy wpływ na przyszłość młodego pokolenia, a tym samym przyszłość naszego miasta i całego kraju

– powiedział Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Nagrody za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w wysokości 4,5 tys. złotych przyznane zostały 100 nauczycielom , w tym 17 dyrektorom i 7 wicedyrektorom. Natomiast medalami Prezydenta Miasta Lublin uhonorowane zostały dwie emerytowane osoby pełniące wcześniej funkcje dyrektorów przedszkoli, a także jedna z obecnych wicedyrektorów szkół.

W bieżącym roku, nagrodami Lubelskiego Kuratora Oświaty, Medalami Komisji Edukacji Narodowej oraz Złotym Krzyżem Zasługi uhonorowani zostali nauczyciele, dyrektorzy, pracownicy szkół i placówek prowadzonych przez Miasto Lublin, w tym również pracownicy Wydziału Oświaty i Wychowania. Łącznie wyróżnienia te otrzymało 98 pracowników oświaty Miasta Lublin .

Uroczystość odbyła się w sali widowiskowej Zespołu Szkół nr 13, przy ul. Berylowej 7 . Uświetniły ją występy solistów z Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Lublinie pod kierownictwem Mariana Pędzisza, nauczyciela zespołów wokalnych w MDK nr 2.

Nagrody Prezydenta Miasta Lublin otrzymali:
Ewa Leń, dyrektor Przedszkola nr 12, Marzanna Maj, dyrektor Przedszkola nr 42, Barbara Nawrocka, dyrektor Przedszkola nr 43, Jadwiga Małek, dyrektor Przedszkola nr 48, Elżbieta Siebielec, dyrektor Przedszkola nr 54,    Elżbieta Sac, dyrektor Przedszkola nr 58, Mariusz Lisek, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 im. ks. Jana Twardowskiego, Jolanta Józefaciuk, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 31 im. Lotników Polskich, Urszula Remiszewska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 33 im. 27.Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej, Małgorzata Stacharska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 52 im. Marii Konopnickiej, Radosław Borzęcki, dyrektor IX Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika, Urszula Łapińska-Łubniewska, dyrektor XXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Zesłańców Sybiru, Urszula Sławek, dyrektor XXIX Liceum Ogólnokształcącego im. cc. mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora”, Tomasz Szabłowski, dyrektor XXX Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Jana Twardowskiego, Anna Wawruch-Lis, dyrektor Zespołu Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki, Barbara Sieńko, dyrektor Zespołu Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego im. gen. Franciszka Kleeberga, Agnieszka Walkiewicz-Puła, dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury „Pod Akacją”.

foto Biuro Prasowe w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin

Zostaw komentarz